Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
prema e-dogovoru, B-118
Soba
B118
Telefon
01/4092-081
E-mail
nkoscak@ffzg.hr

Rođen 1979. u Varaždinu, diplomirao kroatistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao lektor i književni i glazbeni kritičar u regionalnom tjedniku Varaždinske vijesti te kao nastavnik hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Doktorirao 2012. godine temom Kolokvijalni jezik u suvremenoj hrvatskoj prozi, pod mentorstvom prof. dr. Krešimira Bagića. Izvodi ili je izvodio kolegije Stilistika, Figure i diskurzi, Praksa čitanja, Stilistički koncepti, Stilovi suvremene hrvatske proze, Uvod u grafostilistiku i Razgovorni jezik i žargon. Bavi se grafostilistikom, stilistikom novije hrvatske pripovjedne proze, razgovornim jezikom, žargonom i teorijom stila. Bio je voditelj seminara o suvremenoj hrvatskoj pripovjednoj prozi i retorici otpora na Zagrebačkoj slavističkoj školi. Objavio knjigu "Šrajbenzi spiku? Stilovi hrvatske žargonske i žargonizirane proze 1990-ih i 2000-ih" (2018).

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2017 Stilistički repozitorij Suradnik

Ključni istraživački interes
  • grafostilistika
  • stilistika suvremene hrvatske proze
  • razgovorni jezik
  • žargon
  • teorija stila

Opis znanstvene djelatnosti
Bavi se grafostilistikom, stilistikom novije hrvatske pripovjedne proze, razgovornim jezikom, žargonom i teorijom stila.