Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Zimski semestar: Ponedjeljkom 14:00 - 15:30 ili prema dogovoru e-mailom
Ljetni semestar: Četvrtkom 14:00 - 15:30 ili prema dogovoru e-mailom
Soba
B 317
Telefon
01/4092289
E-mail
mliker@ffzg.hr

Marko Liker je izvanredni profesor na Odsjeku za fonetiku. Diplomirao je 2001. godine engleski jezik i književnost te fonetiku, a doktorirao je 2009. godine obranivši disertaciju Elektro­palatografska metoda u opisu izgovora glasnika. Na Odsjeku za fonetiku radi od 2001. godine te sudjeluje u izvođenju preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave. Kao vanjski suradnik predaje na studiju Logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Znanstveni interesi su mu u područjima artikulacijskih i koartikulacijskih procesa, biomehaničkih i jezično specifičnih karakteristika proizvodnje govora te primjeni instrumentalnih fizioloških istraživačkih tehnika na sučelju fonetike i fonologije, u sociofonetici i kliničkoj fonetici. Usavršavao se na Sveučilišnom koledžu Queen Margaret u Edinburghu 2005., a 2007. i 2008. radio je u okviru Marie Curie Short-Term Fellowship programa na Sveučilištu Queen Margaret i na Sveučilištu Edinburgh. Za svoj je rad primio nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Njemačkog istraživačkog vijeća kao potporu sudjelovanju na 16. međunarodnom kongresu fonetskih znanosti u Saarbruckenu, Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika te Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta za knjigu Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija izgovora (objavljenu u koautorstvu s profesorom emeritusom Damirom Horgom). Bio je glavni istraživač na projektu Proizvodnja i percepcija govora, a trenutno je glavni istraživač na projektu HRZZ-a Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje (KROKO). Od 2005. do 2015. bio je tajnik u časopisu za fonetiku Govor, a član je uredništva u časopisima Govor i Phonetician. Recenzira radove za međunarodne i domaće znanstvene časopise. Održao je javna i pozvana predavanja u zemlji i inozemstvu. Objavio je preko 30 znanstvenih radova, od toga 7 u CC publikacijama. Izlagao je na preko 30 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Zajedno s profesorom emeritusom Damirom Horgom objavio je knjigu Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija govora.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2024 Gutenberg Osteuropa-Mobilität 2022-2024 (GOEM 22-24) Suradnik
2021 - 2021 Prozodija hrvatskoga jezika: intonacija
2021 - 2025 Discourse Speech Bank Project - Consortium for Research in Thought, Language and Communication in Psychosis Suradnik
2020 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima Suradnik
2020 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
2019 - 2019 Izrada i verifikacija korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka
2019 - 2019 Izrada i verifikacija korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka
2018 - 2018 Izrada korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka
2017 - 2021 KROKO - Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje
2017 - 2023 Database Enterprise for Language And speech Disorders (DELAD)
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatska strukovna udruga fonetičara (HSUF)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Redovni član)
 • International Phonetic Association (IPA) (Redovni član)
 • Stručno vijeće, Hrvatska strukovna udruga fonetičara (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Beszédkutatás - Speech research, Hungarian Research Institute for Linguistics, Mađarska (-, -)
 • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. Challenges in analysis and processing of spontaneous speech (CAPSS2017), Hungarian Academy of Sciences, Mađarska (-, -)
 • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredništva)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Član uredništva)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Tampa, Florida, USA (Član uredničkog odbora)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Tampa, Florida, USA (Član uredničkog odbora)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Tampa, Florida, USA (Član uredničkog odbora)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Tampa, Florida, USA (Član uredničkog odbora)
 • Phonetician, International Society of Phonetic Sciences ,Tampa, Florida, USA (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2017. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za knjigu objavljenu u koautorstvu s profesorom emeritusom Damirom Horgom Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija izgovora

Opis znanstvene djelatnosti
Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=245366