Naziv
Istraživanje proizvodnje govora
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
117514
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Govorne vježbe
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s tehnikama i sustavima mjerenja govornih sposobnosti te ih uputiti u praktičnu primjenu određenih mjernih instrumenata kao i u načela njihove konstrukcije. Studenti se upoznaju i s konkretnom primjenom rezultata temeljnih istraživanja. Praktična znanja u tom području studenti stječu kroz seminarsku nastavu i vježbe.
Sadržaj
 1. Predavanja i SeminarUvod u kolegij: sadržaj, ciljevi, ishodi učenja i obaveze.Instrumentalne fiziološke tehnike 1: kontekst i razvoj, metode slikovnog prikaza.VježbeAktualni istraživački prostor: istraživački problemi i primjerene metode
 2. Predavanja i SeminarInstrumentalne fiziološke tehnike 2: metode mjerenja složenih ponašanja.VježbeUpoznavanje instrumentarija i istraživačkih metoda na Odsjeku za fonetiku.
 3. Predavanja i SeminarInstrumentalne fiziološke tehnike 3: metode mjerenja pomaka točaka.VježbeUpoznavanje instrumentarija i istraživačkih metoda na Odsjeku za fonetiku.
 4. Predavanja i SeminarArtikulacijski podsustavi i koartikulacija.VježbeUpoznavanje instrumentarija i istraživačkih metoda na Odsjeku za fonetiku.
 5. Predavanja i SeminarPrimjena instrumentalnih laboratorijskih podataka. Utvrđivanje istraživačkih skupina i tema. Rasprava o planu i dinamici istraživanja.VježbeRad s odabranom istraživačkom metodom.
 6. Predavanja i SeminarSnimanje (prikupljanje) i priprema podataka.VježbeKontrola prikupljenoga i rješavanje problema u snimanju i pripremi podataka.
 7. Predavanja i SeminarAnotiranje i priprema govornog materijala.VježbeRasprava o literaturi vezanoj uz istraživački problem (1 radna grupa).
 8. Predavanja i SeminarAnotiranje i priprema govornog materijala.VježbeRasprava o literaturi vezanoj uz istraživački problem (1 radna grupa).
 9. Predavanja i SeminarAnotiranje i priprema govornog materijala.VježbeRasprava o literaturi vezanoj uz istraživački problem (1 radna grupa).
 10. Predavanja i SeminarAnaliza podataka 1VježbeRasprava o literaturi vezanoj uz istraživački problem (1 radna grupa).
 11. Predavanja i SeminarAnaliza podataka 2VježbeRasprava o literaturi vezanoj uz istraživački problem (1 radna grupa).
 12. Predavanja i SeminarAnaliza podataka 3VježbeRasprava o literaturi vezanoj uz istraživački problem (1 radna grupa).
 13. Predavanja i SeminarSinteza i redukcija na bitno.VježbeRasprava o literaturi vezanoj uz istraživački problem (1 radna grupa).
 14. Predavanja i SeminarPriprema završnih izlaganja.VježbeOpće upute i česti problemi sa završnim izlaganjima.
 15. Predavanja i SeminarZavršna izlaganja istraživačkoga rada.VježbePrijedlozi o mogućem nastavku istraživanja.

Ishodi učenja
 1. Objasniti temeljna načela funkcioniranja fizioloških instrumentalnih metoda za istraživanje proizvodnje govora.
 2. Analizirati primjenu fizioloških instrumentalnih metoda za istraživanje govora.
 3. Planirati provođenje istraživanja.
 4. Primijeniti neku od fizioloških instrumentalnih metoda u vlastitom istraživačkom zadatku (na primjer, EPG ili UTI).
 5. Kritički prosuđivati dobivene istraživačke podatke te ih smjestiti u aktualni istraživački prostor.
 6. Argumentirati primjenu fizioloških instrumentalnih podataka u fonetskim znanostima.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Ocjena na temelju kontinuiranog rada kroz semestar. Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Horga, D., Liker, M. (2016), Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija izgovora, Zagreb: Ibis grafika. (Poglavlja o instrumentalnim fiziološkim metodama i koartikulaciji)
 2. Hardcastle, W., J. Laver, F.E. Gibbon (ur.) (2010) The Handbook of Phonetic Sciencies. Oxford-Malden, MA.: Wiley-Blackwell, 9-39; 316-378.
 3. Izbor recentnih izvornih znanstvenih članaka.
Dopunska literatura
 1. Hardcastle, W.J., N. Hewlet (ur.) (1999). Coarticulation. Theory, Data and Techniques. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Harrington, J., M. Tabain (ur.) (2006). Speech production: models, phonetic processes and techniques. New York-Hove: Macquarie monographs in cognitive science.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij