Naziv
Metodologija znanstvenog rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
3
Šifra
117515
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa znanstvenim diskursom te ih osposobiti za planiranje istraživanja kroz niz koraka u dizajniranju znanstvenog istraživanja. Nakon ovog kolegija studenti će moći napisati i obraniti prijedlog znanstvenog istraživanja (sinopsis).
Sadržaj
 1. Uvod: struktura i svrha kolegija; obaveze, ciljevi, ishodi učenja
 2. Osnovni termini i fino razlikovanje: znanost i pseudoznanost; metoda i metodologija; osnovni termini
 3. Koraci u znanstvenom istraživanju: istraživačko pitanje
 4. Koraci u znanstvenom istraživanju: kontekst i hipoteza
 5. Koraci u znanstvenom istraživanju: osmišljavanje eksperimenta i planiranje prikupljanja podataka
 6. Koraci u znanstvenom istraživanju: planiranje analize i interpretacije podataka
 7. Koraci u znanstvenom istraživanju: planiranje analize i interpretacije podataka
 8. Koraci u znanstvenom istraživanju: planiranje objavljivanja podataka
 9. Sinopsis: strukture i svrha
 10. Istraživačke suradnje i procjena uspješnosti
 11. Istraživačka etika
 12. Planiranje nastavka istraživanja
 13. Prezentacije studentskih sinopsisa
 14. Prezentacije studentskih sinopsisa
 15. Zaključak kolegija: status studenata

Ishodi učenja
 1. izabrati odgovarajuću literaturu iz različitih vrsta izvora
 2. isplanirati istraživanje u cijelosti
 3. identificirati problem te odabrati odgovarajuće metode istraživanja
 4. protumačiti i interpretirati dobivene rezultate
 5. kritički prosuđivati o kvaliteti tuđih radova na primjerima dobrih i loših znanstvenih članaka
 6. napraviti odgovarajući grafički prikaz rezultata te ih analizirati i komentirati u svjetlu već postojećih rezultata
 7. prezentirati rad pred kolegama i voditeljem kolegija
Metode podučavanja
Predavanja, zadaće i seminarski zadatci.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra ocjenjuju se pojedini zadaci, a na kraju semestra kvaliteta pripremljenog nacrta istraživanja i njegove prezentacije.

Obavezna literatura
 1. Lakatos, I. (1999). The methodology of scientific research programmes. Cambridge: CUP. 1-7.
 2. Mildner, V. (2013). Experimental and quasi-experimental research in clinical linguistics and phonetics. U: Mueler, N, M. Ball (Ur.). Research methods in clinical linguistics and phonetics. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 28-47.
 3. McLeod, S. (2013). Disseminating research: reading, writing and publishing. U: Mueler, N, M. Ball (Ur.). Research methods in clinical linguistics and phonetics. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 288-309.
 4. Powel, T. (2013). Research ethics. U: Mueler, N, M. Ball (Ur.). Research methods in clinical linguistics and phonetics. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 10-27.
Dopunska literatura
 1. Silobrčić, V. (1998). Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb: Medicinska naklada.
 2. Petz, B. (2002). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Slap.
 3. Mejovšek, M. (2003). Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Slap; Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski
 4. Nataša, P., Stanojević, M-M. (2020). Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij