Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Srijeda, 10.45 - 11.45
Soba
B-012
Telefon
6120055
E-mail
markomajerovic@gmail.com

Rođen u Zagrebu;
završio Petu gimnaziju u Zagrebu;
diplomirao povijest i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu;
od listopada 2001. vanjski suradnik prevoditelj na Hrvatskoj radioteleviziji;
od 1. 3. 2009. do 1. 7. 2015. vanjski suradnik lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu;
od 1. 7. 2015. viši lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu.

Radovi:
Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina: Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2018.
Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina: Grammar Workbook for Contemporary English Language 1, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2016.
Bašić, Ivana; Majerović, Marko; “It happened”, rather than “it was happening” – problems in conceptualizing the core meanings of the progressive aspect in English / U: uredili Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević (ur.). Jezik kao informacija: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog od 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu. Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2013; Kategorija – vrsta rada: znanstveni

Prevoditeljska djelatnost:
Knjige
Fitzgerald, Martin: Woody Allen, Profil, 2004.
Castleden, Rodney: Kronologija svjetske povijesti – pregled po razdobljima, Extrade, Rijeka, 2004.
Wandycz, Piotr S.: Cijena slobode – Povijest Srednjoistočne Europe od srednjeg vijeka do danas, Srednja Europa, Zagreb, 2004.
Sheridan, Sara: Tajna pustinje, Znanje, Zagreb, 2011.
Dray, Stephanie: Lotos s Nila, Znanje, Zagreb, 2012.
Judith Merkle Riley: Kristalna kugla, Znanje, Zagreb, 2013.
Matijević Sokol, Mirjana: Studia medievalia diplomatica – rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike, FF press, 2014. (prijevod sažetaka na engleski jezik i lektura tekstova na engleskom jeziku)
Matijević-Sokol, Mirjana: Studia medievalia selecta (zbirka radova prof. Matijević-Sokol; FF press, 2020.; prijevod sažetaka na engleski jezik i lektura tekstova na engleskom jeziku)

Audiovizualni prijevodi
više od 600 igranih i dokumentarnih filmova, serija i emisija te više od 500 televizijskih priloga i radnog materijala za proizvodnju programa Hrvatske Radiotelevizije (mnogo stručnih prijevoda za znanstveno-obrazovni program i redakciju za kulturu), prijevodi hrvatskih TV priloga i dokumentarnih filmova na engleski jezik
sudjelovanje na projektima (u svojstvu prevoditelja) Univerzum uma (2007.), Povijest Dubrovnika – Robin Harris (2009.), Zvjezdani glasnik – Galileo Galilei (2009.), Hrvatski kraljevi (2011.), U potrazi za Markom Polom (2013.) i Doba uskoka (2019.) (dokumentarni filmovi i serije u produkciji HRT-a)
prijevod igranog filma redatelja Davora Žmegača Zabranjeno smijanje (2012.) na engleski jezik, (snimljen prema kazališnom predlošku Mire Gavrana u produkciji HRT-a)
prijevod dokumentarnih filmova HRT-a na engleski: Miroslav Bulešić: Moja osveta je oprost (dokumentarni film Irene Hrvatin iz 2014., prevedeno 2016), Svaki je čovjek dobar u rđavom svijetu (dokumentarni film Rajka Grlića iz 1972., prevedeno 2017.), Izvana-iznutra, 90 godina Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju (2018.), Sonnyboy iz Stubičke Slatine (2019.), dokumentarni filmovi iz ciklusa Otkrivamo Hrvatsku (Život na Dunavu (2019.), Lumbarda (2018.), Bribir (2019.), Konavle (2018.), prevedeno 2020.)
prijevod snimke kazališne predstave na engleski - Miroslav Krleža: Tri kavaljera frajle Melanije (2014., djelo iz 1922.)
prijevod TV emisija i priloga HRT-a na engleski za strana tržišta i međunarodnu razmjenu
prijevod snimke i materijala za međunarodnu konferenciju HNB-a Investicijska klima i konkurentnost (2013.), s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski

Ostali prijevodi
prijevodi s englekog na hrvatski i s hrvatskog na engleski te lekture (engleski) znanstvenih i stručnih radova te raznih drugih tekstova

Strukovna udruženja:
Tajnik Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja (DHAP)
Tajnik Hrvatskog društva sveučilišnih lektora (HDSL)

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih audiovizualnih prevoditelja (DHAP) (tajnik i član Upravnog odbora)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (tajnik i član Upravnog odbora)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Drugi znanstevno-stručni skup HDSL-a: Jezici i svjetovi, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (međunarodni, znanstveni)
  • 2019. Prvi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Bašić, Ivana; Majerović, Marko; “It happened”, rather than “it was happening” – problems in conceptualizing the core meanings of the progressive aspect in English / U: uredili Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević (ur.). Jezik kao informacija: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog od 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu. Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2013; Kategorija – vrsta rada: znanstveni