Naziv
Suvremeni engleski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
132024
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju

Cilj
Sadržaji kolegija obuhvaćaju intenzivno proučavanje engleske normativne gramatike, te detaljnu obradu različitih tekstova, s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.
Cilj je da studenti nauče kako samostalno i kontinuirano raditi na razvijanju visokog stupnja sposobnosti razumijevanja, te sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na engleskome jeziku. Također trebaju naučiti koristiti različite priručnike, prvenstveno rječnike i gramatike, što je nužno za samostalan rad na tekstu i preduvjet je za praćenje ostalih kolegija.
Sadržaj
 1. 1. FINITE AND NONFINITE FORMS – infinitives, gerunds, participles – non-finite clauses 2. SENTENCE TYPES AND DISCOURSE FUNCTIONS – questions, statements, imperatives, exclamations
 2. 3. 1. TEKST IZ ZBIRKE – obrada teksta i vježbe u skladu s ciljevima navedenima u uvodu 4. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES – indirect speech – ponavljanje glagolskih vremena i oblika
 3. 5. 1. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak, prijevodi 6. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES – time clauses
 4. 7. 2. TEKST IZ ZBIRKE 8. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES – expressing hypothesis – hypothetical and other conditionals
 5. 9. 2. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak, prijevodi 10. PONAVLJANJE – gramatika i vokabular
 6. 11. TEST – gramatika (tenses, modals, verb phrase in subordinate clauses) 12. ISPRAVAK I KOMENTAR TESTA
 7. 13. ADVERBS & ADVERBIALS – semantičke i gramatičke uloge 14. 3. TEKST IZ ZBIRKE
 8. 15. NOUNS – types of nouns – the noun phrase – premodification/postmodification 16. 3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak
 9. 17. NOUNS – kategorija broja (countable/uncountable); plurals of nouns – slaganje (agreement) – kategorija roda 18. 3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak – vokabular i prijevod na temelju teksta iz zbirke
 10. 19. ARTICLES – značenja i upotreba 20. 4. TEKST IZ ZBIRKE
 11. 21. ARTICLES – ponavljanje i vježbanje 22. 4. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak (vokabular i prijevod na temelju teksta iz zbirke)
 12. 23. POSSESSIVES, DEMONSTRATIVES, PRONOUNS 24. QUANTIFIERS AND NUMERALS&MEASUREMENTS
 13. 25. PREPOSITIONS 26. PHRASAL, PREPOSITIONAL AND PHRASAL-PREPOSITIONAL VERBS
 14. 27. PREPOSITIONS AND MULTI-WORD VERBS – ponavljanje i vježbanje 28. ADJECTIVES
 15. 29. PONAVLJANJE – gramatika i vokabular i prijevod na temelju 3. i 4. teksta iz zbirke 30. PONAVLJANJE

Ishodi učenja
 1. U okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u engleskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Kategorizirati funkcionalne dijelove engleske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 3. Sažeti i protumačiti smisao tekstova na engleskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
 4. Samostalno prevesti s hrvatskog na engleski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
 5. Usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskoga govornog područja.
Metode podučavanja
seminar i lektorske vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. ZBIRKA TEKSTOVA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 I 2 (Reader for Students of CEL 1 and 2)
 2. ZBIRKA ZADATAKA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 i 2 – Bašić, Ivana; Zubak Pivarski, Marina: A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, Zagreb: FF press, 2013
 3. Eastwood, John (2005). Oxford Learner’s Grammar: grammar finder, Oxford: Oxford University Press
 4. Swan, Michael (2005). Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press
 5. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman, (Chapters 2, 3)
 6. jedan jednojezični rječnik engleskog jezika
 7. Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina (2018) Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, Zagreb; Hrvatska sveučilišna naklada
Dopunska literatura
 1. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
 2. Eastwood, John (1994). Oxford Guide to English Grammar, Oxford: Oxford University Press
 3. Karlovčan, Vjekoslav (2002). A Survey of English Grammar, Zagreb: Profil International

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar