Naziv
Suvremeni engleski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
132540
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaji kolegija obuhvaćaju intenzivno proučavanje engleske normativne gramatike, te detaljnu obradu različitih tekstova, s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.
Cilj je da studenti nauče kako samostalno i kontinuirano raditi na razvijanju visokog stupnja sposobnosti razumijevanja, te sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na engleskome jeziku. Također trebaju naučiti koristiti različite priručnike, prvenstveno rječnike i gramatike, što je nužno za samostalan rad na tekstu i preduvjet je za praćenje ostalih kolegija.
Sadržaj
 1. 1. UVOD U GRAMATIKU ENGLESKOGA JEZIKA – jezične razine (fonologija, morfologija, sintaksa + semantika) 2. UVOD U RAD NA TEKSTU – upotreba rječnika, fonološka transkripcija – obrada vokabulara, kulturološka pozadina teksta
 2. 3. GRAMATIČKE JEDINICE: WORD, PHRASE, CLAUSE, SENTENCE – pregled vrsta riječi – pregled fraza – pregled rečeničnih elemenata (funkcija u rečenici) 4. ODLIKE ENGLESKE MORFOLOGIJE I SINTAKSE – usporedba s hrvatskim jezikom – oblici riječi, red riječi u rečenici, slaganje vremena
 3. 5. 1. TEKST IZ ZBIRKE – obrada teksta prema uputama iz uvodnog dijela 6. GLAGOLI – VERB: word class, verb phrase, sentence element – Verb classes: transitive, intransitive, linking – Verb phrase: finite, non-finite (infinitives, participles, gerunds) – pregled
 4. 7. 1. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak 8. ANALIZA REČENICE – rečenični elementi – S, V, O, C, A – sintaktička i semantička obrada – types of clauses
 5. 9. GLAGOLSKE KATEGORIJE – voice, tense, modality, aspect – pregled – auxiliary verbs, ordinary verbs 10. 2. TEKST IZ ZBIRKE
 6. 11. TIME, TENSE, ASPECT – kombinacije i značenja 12. 2. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak
 7. 13. PROVJERA ZNANJA 14. TENSES – uvod , PRESENT TENSES
 8. 15. 3. TEKST IZ ZBIRKE 16. PRESENT TENSES – ponavljanje PAST TENSES – uvod
 9. 17. 3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak 18. PAST TENSES – ponavljanje
 10. 19. 4. TEKST IZ ZBIRKE 20. IZRAŽAVANJE BUDUĆNOSTI
 11. 21. 4. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak 22. UVOD U MODALNE GLAGOLE – značenja – razlika od drugih glagola
 12. 23. MODALNI GLAGOLI – vježbe 24. MODALNI GLAGOLI – ponavljanje
 13. 25. 5. TEKST IZ ZBIRKE 26. ACTIVE/PASSIVE VOICE
 14. 27. NON-FINITE VERB FORMS – infinitives, gerunds, participles – non-finite clauses 28. PONAVLJANJE GLAGOLSKIH VREMENA I OBLIKA
 15. 29. PONAVLJANJE GLAGOLSKIH VREMENA I OBLIKA; PONAVLJANJE VOKABULARA 30. PONAVLJANJE

Ishodi učenja
 1. U okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u engleskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Kategorizirati funkcionalne dijelove engleske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 3. Sažeti i protumačiti smisao tekstova na engleskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
 4. Samostalno prevesti s hrvatskog na engleski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
 5. Usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskoga govornog područja.
Metode podučavanja
seminar i lektorske vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Eastwood, John (2005). Oxford Learner’s Grammar: grammar finder, Oxford: Oxford University Press
 2. Swan, Michael (2005). Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press
 3. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman, (Chapters 2, 3)
 4. jedan jednojezični rječnik engleskoga jezika
 5. ZBIRKA TEKSTOVA ZA KOLEGIJ SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 i 2 (Reader for Students of CEL 1 and CEL 2)
 6. Bašić, Ivana; Zubak Pivarski, Marina (2013). A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, Zagreb: FF press
 7. Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina (2016) Grammar Workbook for Contemporary English Language 1, Zagreb; Hrvatska sveučilišna naklada
Dopunska literatura
 1. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
 2. Eastwood, John (1994). Oxford Guide to English Grammar, Oxford: Oxford University Press
 3. Karlovčan, Vjekoslav (2002). A Survey of English Grammar, Zagreb: Profil International

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar