Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
individualno po dogovoru e-mailom
Soba
C-124
Telefon
01/4092-407
E-mail
nmarakov@ffzg.hr

Rođena u Zagrebu 1974. godine, završila XVI. gimnaziju i srednju muzičku školu u Zagrebu, a 2001. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost. Dobitnik Rektorove nagrade 1996. godine. Od 2001. zaposlena na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Zidno slikarstvo u Istri od 11. do 13. stoljeća. Revalorizacija lokalne umjetničke baštine u europskom kontekstu" obranila u srpnju 2009. godine. U svibnju 2010. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u travnju 2016. izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, u svibnju 2017. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a u prosincu 2023. izabrana na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora. Od 2010. do 2012. obavljala funkciju pročelnice Odsjeka za povijest umjetnosti, a od 2016. do 2018. godine zamjenica voditelja poslijediplomskog studija povijesti umjetnosti. Član Vijeća Filozofskog fakulteta od 2010. do 2018. godine te član Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 2013. do 2017. godine.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Redefinirana kasnoantička i ranosrednjovjekovna "rimskost" u spomeničkoj baštini i pisanim izvorima na istočnoj obali Jadrana (4.-9. st.) Voditelj
2021 - 2021 Identitetski elementi romajske kulture na tlu Dalmacije i Istre (7.-11. st.) Voditelj
2018 - Bizantsko naslijeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom kontekstu Suradnik
2017 - 2018 Pontes Adriatici: mreža kulturnih razmjena na Jadranu Suradnik
2016 - 2018 Edukacijsko-istraživački program romaničke katedrale Sv. Marije Velike u Dubrovniku Suradnik
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik

Ključni istraživački interes
  • kasnoantička umjetnost i arhitektura
  • srednjovjekovna umjetnost i arhitektura
  • bizantska umjetnost i arhitektura
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo za bizantske studije (član Nadzornog odbora)
  • Nadzorni odbor, Hrvatsko društvo za bizantske studije
Nagrade i priznanja
  • 1996. Rektorova nagrada

Opis znanstvene djelatnosti
Radila kao suradnik na znanstvenim projektima MZOŠ-a (Ranokršćanska i starohrvatska arhitektura i skulptura, 2001.-2002.; Hrvatska umjetnička baština od kasne antike do romanike u europskom kontekstu, 2002.-2006.; Hrvatska umjetnička baština do ‘stila 1200′ u europskom kontekstu, od 2007.; voditelj prof. dr. sc. M. Jurković) te na više međunarodnih znanstvenih projekata (Trobrodna bazilika u Guranu kod Vodnjana i Crkva sv. Šimuna u Guranu kod Vodnjana – suradnja sa Sveučilištem u Genevi, od 2002.; Korpus sakralne arhitekture prvoga milenija – suradnja s više europskih institucija, od 2003.). Od ožujka 2007. do rujna 2009. godine koordinator programa istraživanja i edukacije (Education and Research Programme) na projektu IRCLAMA (FP6), u okviru kojega je surađivala i na kreiranju digitalne baze podataka hrvatske kulturne baštine s integriranom GIS aplikacijom. Godine 2014. suradnik na projektu PONTES ADRIATICI: mreža kulturnih razmjena na Jadranu (voditelj: akademik I. Fisković), a 2015.-2016. suradnik na projektu ESF HKO koji se tiče kvalifikacija za zapošljavanje u povjesnoumjetničkoj struci (voditelj: doc. dr. sc. Dragan Bagić). Od 2015. do 2018. jedan od voditelja Edukacijsko-istraživačkih radionica Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku (projekt Istraživanje katedrale Velike Gospe u Dubrovniku, voditelj: doc. dr. sc. Tin Turković). Trenutno voditelj znanstvenog projekta Identitetski elementi romajske kulture na tlu Dalmacije i Istre (7.-11. st.) (Sveučilište u Zagrebu).

Višegodišnji član organizacijskog odbora znanstvenih skupova Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu te višegodišnji član uredništva znanstvenog časopisa Hortus artium medievalium. Pomoćnik autora izložbe Hrvatska renesansa (Muzej francuske renesanse u Ecouenu; Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu, 2004.), te član organizacijskog odbora izložbe Renesansa u Francuskoj (Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu, 2005.).

U više navrata boravila u inozemstvu radi znanstvenog i stručnog usavršavanja (Sveučilište u Padovi, Sveučilište u Udinama, Beč, London-Warburg Institute i dr.). Objavila više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala u više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Govori engleski, talijanski i njemački, a služi se i francuskim jezikom.