Naziv
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
117731
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s jednim od ključnih razdoblja u proučavanju srednjovjekovne umjetnosti – upoznati ih s fenomenom »umjetnosti oko godine 1000.«, čije je shvaćanje nužno za potpuniji uvid i razumijevanje kulture i umjetnosti srednjega vijeka. Studenti će dobiti uvid u političku, vjersku i kulturnu klimu spomenutoga razdoblja te promjene koje se događaju u arhitekturi i likovnim umjetnostima upravo oko prijelaza tisućljeća. Dobit će uvid u recentna istraživanja i suvremene teorije u proučavanju kulture i umjetnosti toga doba te uvid u različite metode istraživanja i različite pristupe proučavanoj problematici. Naučit će prepoznavati i razlikovati spomenike prema njihovim morfološkim obilježjima, ali također osvijestiti važnost njihova proučavanja u društveno-povijesnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Interpretacija djela - studija slučaja: zlatna statua St. Foy u Conquesu
 3. Umjetnost oko godine 1000. - u očekivanju Apokalipse?
 4. Obnova Rimskog Carstva - povijesni kontekst
 5. Otonske iluminacije - tumačenje u kontekstu I
 6. Otonske iluminacije - tumačenje u kontekstu II
 7. Arhitektura oko godine 1000. - tradicija i inovacija
 8. Arhitektura njemačkih zemalja oko godine 1000.
 9. Arhitektura Italije oko godine 1000.
 10. Arhitektura Francuske oko godine 1000.
 11. Zidno slikarstvo otonskoga i postotonskoga doba
 12. Umjetnički obrt
 13. Umjetnost i arhitektura oko godine 1000. na prostoru Hrvatske
 14. Interpretacija djela - studija slučaja: naručitelj Bernward iz Hildesheima
 15. Zaključna razmatranja i ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s različitim pristupima u proučavanju i interpretaciji djela na primjerima arhitekture i likovnoga stvaralaštva oko godine 1000.
 2. Shvaćanje važnosti proučavanja djela u kulturno-povijesnom, odnosno društveno-povijesnom kontekstu.
 3. Shvaćanje važnosti interdisciplinarnog pristupa u proučavanju i tumačenju arhitekture i likovnoga stvaralaštva.
 4. Shvaćanje važnosti proučavanja i razumijevanja stvaralaštva oko godine 1000.
 5. Razumijevanje specifičnosti umjetničkog stvaralaštva oko godine 1000.
 6. Razumijevanje osnovne terminologije povezane s proučavanjem arhitekture i likovnoga stvaralaštva oko godine 1000.
 7. Poznavanje i prepoznavanje najvažnijih primjera arhitekture i likovnoga stvaralaštva oko godine 1000.
 8. Razvijanje sposobnosti samostalne analize djela na osnovu njihovih ikonografskih i formalnih karakteristika.
 9. Razvijanje sposobnosti samostalnog proučavanja i interpretacije djela u povijesnom kontekstu.
 10. Razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje literature.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se stječe na seminarima (prezentacija odabrane teme) te na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Caillet, Jean-Pierre; Gaborit-Chopin, Danielle; Palazzo, Éric, L’Europe de l’an mil (ur. Pierre Riché), Zodiaque 2001. (poglavlja: L’architecture religieuse i Le décor monumental) (ili bilješke s predavanja).
 2. Mayr-Harting, Henry, Ottonian Book Illumination. Themes, Harvey Miller Publishers, London 1991. (1999.).
 3. Lasco, Peter, Ars sacra 800-1200, Penguin Books, 1972. (Part Two – The Art of the Tenth and Eleventh Centuries).
 4. Jurković, Miljenko, »Crkvena reforma i ranoromanička arhitektura na istočnom Jadranu«, SHP III/20, 1990., str. 191-213; Jurković, Miljenko – Maraković, Nikolina, »La nascita del primo romanico in Croazia nel contesto delle grandi riforme eclesiastiche del secolo XI«, Immagine e Ideologia (Studi in onore di A. C. Quintavalle).
Dopunska literatura
 1. Le siecle de l’an mil / Umjetnost oko godine 1000 – Hortus artium medievalium 6, Zagreb-Motovun 2000.
 2. Dodwell, Charles Reginald, Painting in Europe 800-1200, Penguin Books, London, 1971.
 3. Dodwell, Charles Reginald, The Pictorial Arts of the West 800-1200, Yale University Press, Pelican History of Art, 1993.
 4. Mayr-Harting, Henry, Ottonian Book Illumination. Books, Harvey Miller Publishers, London 1991. (1999.).
 5. Garrison, Eliza, Ottonian Imperial Art and Portraiture: The Artistic Patronage of Otto III and Henry II, Ashgate Pub Co., 2012
 6. Hiscock, Nigel (ed.), The White Mantle of Churches: Architecture, Liturgy, and Art around the Millennium, Turnhout, Brepols, 2003.
 7. Wieczorek, Alfried; Hinz, Hans-Martin, Europas Mitte um 1000: Beitrage zur Geschichte, Kunst und Archaologie (3 vol.), katalog izložbe, Stuttgart, Theiss, 2000.
 8. Conant, Kenneth John, Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200, New Haven; London: Yale University Press, 1993.
 9. Romanesque. Architecture, Sculpture, Painting (ed. R. Toman), Ullmann & Könemann, Tandem Verlag GmbH, 2004. (dijelovi koji se odnose na arhitekturu 10. i 11. st.)
 10. Demus, Otto, Romanesque Mural Painting, New York, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1970. (dijelovi koji se odnose na slikarstvo 10. i 11. st.)
 11. Landes, Richard; Gow, Andrew; Van Meter, David C. (ur.), The Apocalyptic Year 1000. Religious Expectation and Social Change, 950-1050, Oxford University Press, 2003.
 12. Frassetto, Michael (ed.), The Year 1000. Religious and Social Response to the Turning of the First Millennium, Palgrave Macmillian, 2002.
 13. Emmerson, Richard K, McGinn, Bernard (ed.), The Apocalypse in the Middle Ages, Cornell University Press 1992.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar