Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
uz najavu putem e-maila ili prema dogovoru
Soba
C-307
Telefon
4092-190
E-mail
umikac@ffzg.hr

Rođena je Zagrebu te u njemu završava klasičnu gimnaziju. Nakon nje upisala je studij psihologije koji završava 2008. godine. Vježbenički staž odradila je u Centru za psihodijagnostičke instrumente Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Zagreb. Od 2009. do 2011. zaposlena je kao asistentica u nastavi na Međunarodnom sveučilištu u Dubrovniku. Nakon toga surađuje kao vanjski suradnik s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta Zagreb, gdje se zapošljava 2012. godina kao znanstvena novakinja na projektu Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: Dispozicije i procesi ličnosti i asistentica u nastavi na Katedri za psihometriju. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Zagreb. Od 2011. asistentica je uredničkog odbora časopisa Review of Psychology. Tijekom studija te radnog vijeka sudjelovala je na više znanstvenih skupova te nekoliko edukacija i dvije ljetne škole, najčešće u području društvene metodologije te evolucijske psihologije. Dobitnica je nagrade Bujasova zlatna psihologijska značka za osobito vrijedan diplomski rad Hrvatskog psihološkog društva.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2021 Latentna struktura relacija kompozitnih kognitivnih testova i srodnih mjera maksimalnog učinka Suradnik
2019 - 2020 Konstruktna i pragmatička validacija komplementarnih baterija kognitivnih testova Suradnik
2018 - 2019 Empirijska validacija postojećih modela i ishoda selekcijskih postupaka za upis u preddiplomske studije Suradnik
2015 - 2017 Odrednice individualnih razlika i intraindividualnih promjena u mjerama emocionalnih sposobnosti i srodnih atributa ličnosti Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • EAPA, European Association of Psychological Assessment (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. 25. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Hrvatsko psihološko društvo (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
  • Review of Psychology, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Administrativni asistent)
  • Review of Psychology, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Administrativni asistent)
Nagrade i priznanja
  • 2015. Croatian National Annual Science Award for Popularization and Promotion of Social Sciences for a Group
  • 2009. Bujasova zlatna psihologijska značka za osobito vrijedan diplomski rad

Opis znanstvene djelatnosti
Istraživački interesi uglavnom se kreću u području psihometrije i biološke psihologije. Tijekom studija sudjelovala je u istraživanjima koja su se uglavnom bavila povezanosti spolnih hormona s ponašanjem i temom odabira i privlačenja partnera iz evolucijske perspektive, dok su kasnija istraživanja više usmjerena na validaciju psihodijagnostičkih mjera. Trenutni projekti objedinjuju ove teme korištenjem psihometrijske teorije pri istraživanju povezanosti spolnih hormona s ponašanjem.