Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Ponedjeljkom od 11:00 do 12:00
Soba
B-124
Telefon
01/4092-074
E-mail
inazalev@ffzg.unizg.hr

Iva Nazalević Čučević rođena je 1979. u Banjoj Luci. U Zagrebu je završila osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2005. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij Kroatistike i studij Slavistike – Makedonistiku i Slovenistiku. Doktorsku disertaciju Kontrastivna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku obranila je 2015. Od 2. prosinca 2020. u znanstveno-nastavnom je zvanju docenta pri Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku. Izvodi nastavu iz kolegija Hrvatski standardni jezik – Sintaksa, Sintaksa padeža i Jezične vježbe II. Od 2009. do 2013. bila je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik (130-0000000-3623). Od 2020. do 2024. suradnica je na četverogodišnjem istraživačkom projektu Sintaktička i semantička analiza dodataka i dopuna u hrvatskom jeziku (SARGADA, 2019-04-7896), a od 2024. suradnica je na projektu Semantičko-sintaktička klasifikacija glagola u hrvatskom jezikukoji financira (SEMTACTIC). Oba projekta financira Hrvatska zaklada za znanost. Bavi se hrvatskom sintaksom te usporednim proučavanjima sintakse hrvatskoga i južnoslavenskih jezika, u prvome redu makedonskoga. Znanstveni joj je fokus na temama iz područja gramatičkoga ustroja rečenice, sintakse padeža i sintaktičke negacije. Sintaktička je negacija tema njezine znanstvene monografije Sintaktička negacija – Usporedna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016). Posvećena je i temama inojezičnoga hrvatskoga. Izlagala je na dvadesetak znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Autorica je i suautorica dvadesetak znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjigama. Članica je Hrvatskoga filološkoga društva.

Poveznica na Crosbi: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/32672

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA, 2019-04-7896) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • sintaksa hrvatskoga jezika
 • usporedna sintaksa hrvatskoga i drugih južnoslavenskih jezika
 • gramatički ustroj rečenice
 • sintaksa padeža
 • sintaktička negacija
 • inojezični hrvatski
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Hrvatski jezik 1950-ih: Znanstveni skup povodom 70. obljetnice Katedre za hrvatski standardni jezik, Katedra za hrvatski standardni jezik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Šesti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik VII. HIDIS, Hrvatsko filološko društvo; Hrvatska matica iseljenika; Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića, Katedra za hrvatski standardni jezik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Šesti međunarodni znanstveni skup: Hrvatski kao drugi i strani jezik- VI. HIDIS, Hrvatsko filološko društvo; Hrvatska matica iseljenika; Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Zahvalnica za doprinos nastavi makedonskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu