Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
ponedjeljak 9:30 - 11:00
Soba
Fond 5
Telefon
01 6060 783
E-mail
apavlovi3@ffzg.hr

OSOBNI PODACI
-Ana Pavlović
-rođena 16. srpnja 1982. god. u Splitu, Republika Hrvatska
-apavlovi3@ffzg.hr


OBRAZOVANJE
-osnovnu školu i srednju Klasičnu gimnaziju završila je u Splitu s odličnim uspjehom
-2000. upisala je Filozofski fakultet u Zagrebu i to kao dvopredmetni studij Klasičnu filologiju (Grčki jezik i književnost, Latinski jezik i rimska književnost), te kao drugi zaseban studij jednopredmetnu Arheologiju pri istom fakultetu
-Klasičnu filologiju diplomirala u prosincu 2005. sa temom „Helenističke pjesnikinje epigrama“ kod profesorice dr. sc. Marine Bricko s odličnim uspjehom, te stječe titulu profesor klasične filologije (magistar edukacije Grčkog jezika i književnosti i Latinskog jezika i književnosti)
-Arheologiju diplomirala u svibnju 2007. sa temom „Antički natpisi u Vinkovcima“ kod profesorice dr. sc. Marine Milićević-Bradač, također s odličnim uspjehom, te stječe titulu diplomiranog arheologa (magistra Arheologije)
-2008. upisala je poslijediplomski doktorski studij Arheologije (smjer Antička arheologija) na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod mentorstvom red. prof. dr. sc. Marine Milićević-Bradač s istog fakulteta i komentora dr. sc. Željka Deme iz Arheološkog muzeja u Zagrebu.
-doktorirala 07.03.2013. na poslijediplomskom studiju Arheologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu (smjer Antička arheologija) obranivši temu "Brončani novac siscijske kovnice iz razdoblja kasnije tetrarhije (305-313) u svjetlu ostava iz Trijebnja u Bosni i Hercegovini i Bjelovara u Hrvatskoj" pod mentorstvom red. prof. dr. sc. Marine Milićević-Bradač s istog fakulteta i komentora dr. sc. Željka Deme iz Arheološkog muzeja u Zagrebu.
-od 6. travnja 2016. izabire se u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija
-upisana je u Upisnik znanstvenika pod matičnim brojem 306013.

ZAPOSLENJE
-od 1. listopada 2007. znanstveni novak-asistent na Katedri za klasičnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kod red. prof. dr. sc. Marine Milićević-Bradač
-zaposlena na znanstvenom projektu Corpus Inscriptionum Latinarum quae Croatiae repertae sunt (130-0000000-0825), u sklopu koga je zajedno s kolegama (red. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, dr. sc. Dino Demicheli) prikupila, obradila i analizirala latinske natpise s hrvatskog dijela rimskog limesa: iz Vinkovaca, Iloka, Dalja, Sotina, Vukovara i Osijeka. Cilj projekta je, s vremenom, skupiti i objaviti nove i neobjavljene rimske natpise, te nanovo objaviti natpise koji su već bili obrađivani u različitim starijim publikacijama, često nedovoljno detaljno. Očekivani rezultati su ustanovljenje arhiva CIL za Hrvatsku, objava neobjavljenih natpisa i izrada natuknica za novo izdanje CIL III – Dunavske provincije, koje se upravo priprema u Brandenburškoj akademiji u Berlinu i koje bi trebalo izaći do 2013.g. u izdanju kuće Walter de Gruyter u Berlinu.
-Od 2014. god. suradnica je na projektu prof. dr. sc. Mirjane Sanader „Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era” koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
-na Odsjeku za arheologiju sudjeluje u izvođenju nastave od trenutka zaposlenja. Od 2007. sudjeluje na izvođenju terenske nastave Odsjeka za arheologiju na iskopavanjima rimskog vojnog logora Tilurij (Gardun kod Trilja).
-od 6. srpnja 2016. docent na Katedri za klasičnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Fotogrametrija u epigrafiji i arheologiji Suradnik
2018 - 2022 Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) Suradnik
2017 - 2020 Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike Suradnik
2014 - 2018 Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (RoMiCRO) Suradnik

Ključni istraživački interes
  • numizmatika
  • klasična arheologija
  • arheologija i mediji
  • antika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko arheološko drutšvo (redovni član)
Uredništva u časopisima
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni projekti:

2014 - suradnica na projektu "Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (6505 - Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica projekta dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.)

2008- znanstvena novakinja na projektu "Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt"(130-0000000-0825, voditeljica projekta dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.)

2008-2013: suradnica na projektu "Rimski vojni logori u Hrvatskoj" (130-0000000-0777, voditeljica projekta dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.)

2018.-2022. suradnica na projektu - voditelj: dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof., Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) (Hrvatska zaklada za znanost, projekt br. 4934)

2020.-2024. suradnica na projektu - voditelj: doc. dr. sc. Dino Demicheli, Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji na području srednje Dalmacije (Hrvatska zaklada za znanost).
Znanstveno usavršavanje u inozemstvu:

2013 - Stipendija L’École française de Rome, trajanje: 1 mjesec