Naziv
Arheologija i mediji
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
118627
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kako bi bili budući arheolozi bili sposobni samostalno evaluirati pojavnost određenog arheološkog materijala i njegovu medijsku prezentaciju, potrebno ih je kroz kolegij „Arheologija i mediji“ upoznati sa svim aspektima medijske prezentacije i analize arheološkog materijala. Analizira se način na koji se arheologija predstavlja u raznim medijima (film, televizija, novine, beletristika, društvene mreže…). Proučava se povijest arheologije i arheoloških metoda i načini na koji su se formirali pojedini stereotipi o arheologiji u popratnim medijima. Kroz kolegij studenti će naučiti i kako medijski uspješno prezentirati arheološka otkrića, te se upoznati s metodama koje će im koristiti pri susretu s medijima u ovoj profesiji. Cilj kolegija je pobuđivanje kritičke svijesti budućih arheologa u odnosu prema raznovrsnom svijetu medija koji ih danas okružuje.
Sadržaj
 1. Uvod u temu (mediji, povijest medija i komunikacije, odnos arheologije i medija)
 2. Povijest arheologije i arheoloških metoda u očima medija 1.
 3. Povijest arheologije i arheoloških metoda u očima medija 2.
 4. Prikaz arheoloških metoda i tehnika iskopavanja u medijima.
 5. Arheologija i arheološki stereotipi u medijima 1
 6. Arheologija i arheološki stereotipi u medijima 2
 7. Arheologija i arheološki stereotipi u medijima 3
 8. Civilizacije starog vijeka na filmu
 9. Arheologija u masovnim medijima 1 (film, televizija, serije, knjige, novine, stripovi....)
 10. Arheologija u masovnim medijima 2 (film, televizija, serije, knjige, novine, stripovi....)
 11. Arheologija i društveni mediji (internet, aplikacije, blogovi)
 12. Digitalna arheologija (virtualna arheologija, rekonstrukcije, 3D modeli itd.)
 13. Pseudoarheologija u svijetu i na našim prostorima
 14. Arheologija i nacionalizam (nacistička arheologija itd.)
 15. Arheologija i znanstvena fantastika

Ishodi učenja
 1. dati pregled vrsta medija s kojima je arheologija povezana
 2. opisati i protumačiti razvoj arheologije kao znanstvene metode i arheoloških metoda iskopavanja
 3. navesti i obrazložiti prikaz arheologije i arheoloških metoda u medijima
 4. navesti i pokazati važnost medija u arheologiji
Metode podučavanja
Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, uz prikazivanje filmova.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 70% nastave.

Obavezna literatura
 1. David Crowley and Paul Heyer, „Media“ u: The Handbook of Communication History, Routledge, 2013, 58-75.
 2. Colin Renfrew and Paul Bahn, „The Searchers. History of Archaeology“, u: Archaeology: Theories, Methods and Practice. Sixth Edition, Thames & Hudson Ltd, 2012 [1991], 21-48. Ne treba obraditi dijelove: North American Archaeological Pioneers (str. 30-31) i Women Pioneers of Archaeology (38-39).
 3. Brian Fagan, „Short History of Archaeological Methods, 1870 to 1960“, u: Handbook of Archaeological Methods, Volume 1, AltaMira Press, 2005, 40-72. Ne treba obraditi dijelove: Direct-Historical Method (str. 47-49) i North American Archaeology (str. 57-61).
 4. Marcus Brittain and Timothy Clack, "Introduction. Archaeology and the Media“, u: Archaeology and the Media, Left Coast Press, 2007, 1-65
 5. Ivan Vranić, „Arheologija u javnosti i medijima: kratak uvod u teorijske osnove dijaloga o nasleđu“, Issues in Ethnology and Anthropology, n. s. Vol. 9. Is. 3 (2014), 597-607.
 6. Jon Solomon, „Mnemosyne. A Suvey of the Genre“, u: The Ancient World in the Cinema, Yale University Press, 2001, 1-35.
Dopunska literatura
 1. Brian Fagan, „Team Players“, u: Archaeologists: Explorers of the Human Past, Oxford University Press, 2003, 167-169.
 2. Kenneth Feder, „Epistemology. How You Know What You Know“, u: Frauds, Myths, and Mysteries: Science and Pseudoscience in Archaeology 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2013, 18-46.
 3. Colin Renfrew and Paul Bahn, „Whose Past. Archaeology and the Public“ u: Archaeology: Theories, Methods and Practice. Sixth Edition, Thames & Hudson Ltd, 2012 [1991], 535-548.
 4. Rajna Šošić Klindžić, „Priče o prošlosti kao aktivni sudionici sadašnjosti“ u: Uvod u teorijsku arheologiju – stvaraoci i pravci u 20. stoljeću, FF Press, Zagreb, 2015, 150-174.
 5. Bruce G. Trigger, „Alternative Archaeologies: Nationalist, Colonialist, Imperialist“, Man, New Series, Vol. 19, No. 3 (Sep., 1984), pp. 355-370.
 6. Božidar Slapšak, „Entagled Histories in South-East Europe. Memory and Archaeology“, u: Multiple Antiquities – Multiple Modernities. Ancient Histories in Nineteenth Century European Cultures, Campus Verlag Frankfurt/New York, 2011, 407-432.
 7. Edward James, „Archaeology in Science Fiction“, u Brian M. Fagan ed, The Oxford Companion to Archaeology, Oxford University Press, 1996
 8. N. Dell`Unto et al, „Digital reconstruction and visualization in archaeology Case-study drawn from the work of the Swedish Pompeii Project“, u: 2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage). Vol. 2, 2013, 621-628.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar