Naziv
Arheologija i mediji
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
118627
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kako bi bili budući arheolozi bili sposobni samostalno evaluirati pojavnost određenog arheološkog materijala i njegovu medijsku prezentaciju, potrebno ih je kroz kolegij „Arheologija i mediji“ upoznati sa svim aspektima medijske prezentacije i analize arheološkog materijala.
Analizira se način na koji se arheologija predstavlja u raznim medijima (film, televizija, novine, beletristika, društvene mreže…). Proučava se povijest arheologije i arheoloških metoda i načini na koji su se formirali pojedini stereotipi o arheologiji u popratnim medijima. Kroz kolegij studenti će naučiti i kako medijski uspješno prezentirati arheološka otkrića, te se upoznati s metodama koje će im koristiti pri susretu s medijima u ovoj profesiji. Cilj kolegija je pobuđivanje kritičke svijesti budućih arheologa u odnosu prema raznovrsnom svijetu medija koji ih danas okružuje.
Sadržaj
 1. Uvod u temu (mediji, povijest medija i komunikacije, odnos arheologije i medija)
 2. Povijest arheologije i arheoloških metoda u očima medija 1.
 3. Povijest arheologije i arheoloških metoda u očima medija 2.
 4. Prikaz arheoloških metoda i tehnika iskopavanja u medijima.
 5. Arheologija i arheološki stereotipi u medijima 1
 6. Arheologija i arheološki stereotipi u medijima 2
 7. Arheologija i arheološki stereotipi u medijima 3
 8. Civilizacije starog vijeka na filmu
 9. Arheologija u masovnim medijima 1 (film, televizija, serije, knjige, novine, stripovi....)
 10. Arheologija u masovnim medijima 2 (film, televizija, serije, knjige, novine, stripovi....)
 11. Arheologija i društveni mediji (internet, aplikacije, blogovi)
 12. Digitalna arheologija (virtualna arheologija, rekonstrukcije, 3D modeli itd.)
 13. Pseudoarheologija u svijetu i na našim prostorima
 14. Arheologija i nacionalizam (nacistička arheologija itd.)
 15. Arheologija i znanstvena fantastika

Ishodi učenja
 1. dati pregled vrsta medija s kojima je arheologija povezana
 2. opisati i protumačiti razvoj arheologije kao znanstvene discipline i arheoloških metoda iskopavanja
 3. navesti i obrazložiti prikaz arheologije i arheoloških metoda u medijima
 4. navesti i pokazati važnost medija u arheologiji
Metode podučavanja
Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, uz prikazivanje filmova.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 70% nastave.

Obavezna literatura
 1. David Crowley and Paul Heyer, „Media“ u: The Handbook of Communication History, Routledge, 2013, 58-75.
 2. Colin Renfrew and Paul Bahn, „The Searchers. History of Archaeology“, u: Archaeology: Theories, Methods and Practice. Sixth Edition, Thames & Hudson Ltd, 2012 [1991], 21-48. Ne treba obraditi dijelove: North American Archaeological Pioneers (str. 30-31) i Women Pioneers of Archaeology (38-39).
 3. Brian Fagan, „Short History of Archaeological Methods, 1870 to 1960“, u: Handbook of Archaeological Methods, Volume 1, AltaMira Press, 2005, 40-72. Ne treba obraditi dijelove: Direct-Historical Method (str. 47-49) i North American Archaeology (str. 57-61).
 4. Marcus Brittain and Timothy Clack, "Introduction. Archaeology and the Media“, u: Archaeology and the Media, Left Coast Press, 2007, 1-65
 5. Ivan Vranić, „Arheologija u javnosti i medijima: kratak uvod u teorijske osnove dijaloga o nasleđu“, Issues in Ethnology and Anthropology, n. s. Vol. 9. Is. 3 (2014), 597-607.
 6. Jon Solomon, „Mnemosyne. A Suvey of the Genre“, u: The Ancient World in the Cinema, Yale University Press, 2001, 1-35.
Dopunska literatura
 1. Brian Fagan, „Team Players“, u: Archaeologists: Explorers of the Human Past, Oxford University Press, 2003, 167-169.
 2. Kenneth Feder, „Epistemology. How You Know What You Know“, u: Frauds, Myths, and Mysteries: Science and Pseudoscience in Archaeology 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2013, 18-46.
 3. Colin Renfrew and Paul Bahn, „Whose Past. Archaeology and the Public“ u: Archaeology: Theories, Methods and Practice. Sixth Edition, Thames & Hudson Ltd, 2012 [1991], 535-548.
 4. Rajna Šošić Klindžić, „Priče o prošlosti kao aktivni sudionici sadašnjosti“ u: Uvod u teorijsku arheologiju – stvaraoci i pravci u 20. stoljeću, FF Press, Zagreb, 2015, 150-174.
 5. Bruce G. Trigger, „Alternative Archaeologies: Nationalist, Colonialist, Imperialist“, Man, New Series, Vol. 19, No. 3 (Sep., 1984), pp. 355-370.
 6. Božidar Slapšak, „Entagled Histories in South-East Europe. Memory and Archaeology“, u: Multiple Antiquities – Multiple Modernities. Ancient Histories in Nineteenth Century European Cultures, Campus Verlag Frankfurt/New York, 2011, 407-432.
 7. Edward James, „Archaeology in Science Fiction“, u Brian M. Fagan ed, The Oxford Companion to Archaeology, Oxford University Press, 1996
 8. N. Dell`Unto et al, „Digital reconstruction and visualization in archaeology Case-study drawn from the work of the Swedish Pompeii Project“, u: 2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage). Vol. 2, 2013, 621-628.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar