Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorak, 13.00-14.00
Soba
B 118
Telefon
016120081
E-mail
aryznar@ffzg.hr

Rođena je 1982. g. u Zagrebu. Diplomirala je kroatistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. je zaposlena kao znanstvena novakinja na Katedri za stilistiku Odsjeka za kroatistiku gdje je sudjelovala na projektu Figure i diskurzi prof. dr. Krešimira Bagića. Doktorirala je 2013. godine s temom "Interdiskurzivnost u suvremenom hrvatskom romanu". Na Katedri za stilistiku izvodi kolegije Stilistika, Praksa čitanja, Književna kritika i Suvremeni hrvatski roman: od stila do diskurza. Područja interesa su joj teorija stila i diskurza, stilski modeli suvremene hrvatske proze i književna kritika. S engleskog je prevela nekoliko stručnih studija iz područja lingvistike, psihoanalize i književne teorije te uredila više znanstvenih zbornika. Objavila je knjigu "Suvremeni roman u raljama života: studija o interdiskurzivnosti" (Disput, 2017).

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • stilistika
  • teorija diskursa
  • književna kritika
  • suvremena hrvatska književnost