Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
srijedom u 15:30
Soba
B 016
Telefon
01/4092058
E-mail
astarcevic@ffzg.hr

2019. docent na Katedri za jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. poslijedoktorand na Katedri za jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. doktorirao na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatski i engleski jezik u dodiru: hrvatska iseljenička obitelj u Kanadi)

2012./2013. stipendirani istraživački boravak na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta u Edmontonu (Alberta, Kanada)

2005. znanstveni novak na Katedri za jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2004. diplomirao Engleski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • hrvatsko-engleski bilingvizam i jezični kontakt u Hrvatskoj i inozemstvu
  • jezične ideologije
  • kritički pristupi jezičnoj politici i planiranju
  • kritička analiza diskursa
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Wirth Alumni Network (član Izvršnog odbora)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2016. Traces of Multiculturalism in Central Europe, Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta (Kanada), Sveučilište u Wrocławu (Poljska) i Wirth Alumni Network (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
hrvatsko-engleski bilingvizam i jezični kontakt u Hrvatskoj i inozemstvu, jezične ideologije, kritički pristupi jezičnoj politici i planiranju

Odabrana bibliografija:

Starčević, Anđel, Kapović, Mate i Daliborka Sarić (2019) Jeziku je svejedno. Zagreb: Sandorf.

Kapović, Mate, Starčević, Anđel i Daliborka Sarić (2016) O preskripciji i preskriptivizmu u Hrvatskoj. U Kryzan-Stanojević, Barbara (ur.) Jezična politika između norme i jezičnog liberalizma. Zagreb: Srednja Europa. 45-67.

Starčević, Anđel (2016) Govorimo hrvatski ili ’hrvatski’: standardni dijalekt i jezične ideologije u institucionalnom diskursu. Suvremena lingvistika. 42/81, 67-103.

Kalogjera, Damir i Anđel Starčević (2016) The Native Speaker: A Glance at Some Issues in the Debate. U Zovko Dinković, Irena i Jelena Mihaljević Djigunović (ur.) English Studies from Archives to Prospects. Volume 2 – Linguistics and Applied Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 114-148.

Starčević, Anđel (2016) Trenirka, diktafon i “iskrivljen hrvatski”: metodološki izazovi sociolingvističkog intervjua i sudioničkog promatranja. U Udier, Sanda Lucija i Kristina Cergol Kovačević (ur.) Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zagreb: Srednja Europa. 3-17.

Opširnija bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269051