Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
prema najavi e-mailom
Soba
C-121
Telefon
01/4092-161
E-mail
mspikic@ffzg.hr

Rođen je 1973. u Zagrebu. Diplomirao povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. na temu zaštite graditeljskog naslijeđa u teoriji i praksi Leona Battiste Albertija. Od 1999. zaposlen pri Odsjeku za povijest umjetnosti. Magistrirao 2003. temom Predstavljanje starina u spisima talijanskog humanizma prve polovice XV. stoljeća, doktorirao 2007. temom Konzervatorsko djelovanje splitskog antikvara Francesca Carrare (mentor prof. dr. Ivo Maroević). Docent od siječnja 2010, izvanredni profesor od siječnja 2014., redoviti profesor od studenog 2019.
Studijski boravci u Scuola normale superiore u Pisi 2002. i Beču 2006. (stipendija Ernst Mach austrijskog ÖAD-a). Tijekom korištenja slobodne studijske godine 2016.-2017. istraživao u arhivima i knjižnicama Pise, Firence i Dresdena. Područja interesa: povijest i teorija arhitektonskog konzerviranja u Europi i Hrvatskoj od renesanse do danas, povijest antikvarnih studija, problemi arhitektonskog rekonstruiranja.
Kao autor i urednik objavio petnaest knjiga te brojne članke u znanstvenim i stručnim časopisima. Osim u Hrvatskoj, izlagao na znanstvenim i stručnim skupovima u Austriji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Italiji, Latviji, Njemačkoj, Poljskoj, Sloveniji, Srbiji i Velikoj Britaniji. Suorganizator skupova u Hrvatskoj (Rijeka, Dijalozi s baštinom od 2012. do 2016., Split, međunarodni skup o E. Hebrardu i G. Niemannu, 2012. i Zagreb, skup o Arturu Schneideru, 2013. i skup o Gjuri Szabi, 2015. i međunarodni skup War, Revolution, Memory: Post-War Monuments in Post-Comunist Europe, 2017.), potom u Austriji (ICOMOS-ova regionalna konferencija 2013.) i Italiji (međunarodni skup o Camillu Boitu, Milano – Accademia di Brera i Politecnico di Milano 2014.).
Član Upravnog odbora Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske od 2008. do 2018., od 2018. dopredsjednik Društva. Od 2011. do 2016. bio je predsjednik ICOMOS-a Hrvatske, a trenutno je glavni tajnik te udruge. Od 2013. član međunarodnog znanstvenog odbora ICOMOS-a za teoriju i filozofiju konzerviranja i restauriranja (Theophilos), stalni recenzent godišnjih skupova toga Odbora. Od 2018. potpredsjednik toga Odbora.

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - 2018 Teorija zaštite spomenika i gradogradnje u Srednjoj Europi i njezina recepcija u Hrvatskoj do kraja Prvoga svjetskoga rata Voditelj
2017 - 2018 Pontes Adriatici: mreža kulturnih razmjena na Jadranu Suradnik

Ključni istraživački interes
 • povijest i teorija arhitektonskog konzerviranja
 • arhitektonsko rekonstruiranje
 • povijest antikvarnih studija
 • preobrazbe povijesnih gradova Europe
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (Dopredsjednik)
 • Hrvatski odbor za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS-a (Tajnik)
 • Međunarodni znanstveni odbor ICOMOS-a za teoriju i filozofiju konzerviranja i restauriranja (Theophilos) (Dopredsjednik)
 • Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege, Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2023. Erschütterung: Erde und Erbe in der Krise , Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege - prof. dr. Marko Špikić, prof. dr. Andreas Putz (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. War, Revolution, Memory: Post-War Monuments in Post-Comunist Europe, Lana Lovrenčić, Marko Špikić (-, -)
 • 2015. Gjuro Szabo 1875-1943. , Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (domaći, znanstveni)
 • 2014. 4. Dijalozi s baštinom, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci - prof. dr. Marijan Bradanović i prof. dr. Marko Špikić (domaći, stručni)
 • 2013. 3. Dijalozi s baštinom: Prepoznavanje vrijednosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci - prof. dr. Marijan Bradanović i prof. dr. Marko Špikić (domaći, stručni)
 • 2013. Stručni skup ICOMOS Austrije u Beču, W. Lipp, C. Jaeger-Klein, C. Silvestru, B. Paulowitz, M. Špikić - ICOMOS Austrija i ICOMOS Hrvatska (međunarodni, znanstveni)
 • 2012. Diocletian's Palace in Split in the Monographs of Georg Niemann and Ernest Hébrard, Institut za povijest umjetnosti - Centar Cvito Fisković Split (međunarodni, znanstveni)
 • 2012. 2. Dijalozi s baštinom, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci - prof. dr. Marijan Bradanović (domaći, stručni)
 • 2011. Anđela Horvat (1911-1985), Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (domaći, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Hrvatski restauratorski zavod ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Varstvo spomenikov, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Varstvo spomenikov, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Varstvo spomenikov, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Varstvo spomenikov, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Varstvo spomenikov, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Varstvo spomenikov, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
 • Život umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2010. Nagrada Filozofskoga fakulteta

Opis znanstvene djelatnosti
Objavio petnaest knjiga (tri autorske i dvanaest uredničkih), devedesetak znanstvenih i stručnih radova, održao 46 izlaganja, 15 javnih predavanja, 28 puta sudjelovao u organiziranju tribina i skupova, a pomogao je i u nastanku pet radio-emisija Hrvatskoga radija s temama o kulturnoj baštini Hrvatske i Europe. Dobitnik godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta 2010. godine za knjigu Francesco Carrara, polihistor, antikvar i konzervator (1812-1854).