Naziv
Zaštita spomenika kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
51177
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje i savladavanje teorijske misli i osnova terminologije, razumijevanje tekstova, značaj teoretske misli za proučavanje i zaštitu spomenika, prikaz promjena u procesu zaštite. Savladavanje znanja i vještina potrebnih za djelovanje u zaštiti kulturne baštine.

Sadržaj
 1. Predavanje: Pojam spomenika; seminar: Odnos prema spomenicima u antici i srednjem vijeku
 2. Predavanje: Svrha zaštite; seminar: Tretman spomenika u renesansi i baroku
 3. Predavanje: Vrste spomenika; seminar: Klasicizam u zaštiti spomenika; vježbe: terenska nastava
 4. Predavanje: Vrste spomenika; seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – restauratorski pravac
 5. Predavanje: Vrijednosti spomenika; seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – restauratorski pravac
 6. Predavanje:Uzroci oštećenja; seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – konzervatorski pravac
 7. Predavanje: Uzroci oštećenja, seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – konzervatorski pravac; vježbe: terenska nastava
 8. Predavanje: Dokumentacija, seminar: Austrijsko središnje povjerenstvo i nastanak europskih državnih službi za zaštitu spomenika
 9. Predavanje: Etički standardi; seminar: Biološka zaštita – talijanska škola
 10. Predavanje: Isticanje povijesnosti; seminar: Biološka zaštita – austrijska škola
 11. Predavanje: Isticanje povjesnosti; seminar: Biološka zaštita – austrijska škola; vježbe: terenska nastava
 12. Predavanje: Vrste intervencija; seminar: Hrvatski konzervatori od početka XIX st do Drugoga svjetskoga rata
 13. Predavanje: Vrste intervencija; seminar: Aktivna zaštita (Drugi svjetski rat i načela poslijeratne obnove)
 14. Predavanje: Interpolacije; seminar: Aktivna zaštita (Međunarodno udruživanje i deklaracije)
 15. Predavanje: Interpolacije; seminar: Zaštita spomenika u Hrvatskoj nakon 1945.

Ishodi učenja
 1. prepoznavanje razdoblja u povijesti konzerviranja i njihove karakteristike, od staroga vijeka do danas
 2. razlikovanje modela konzervatorsko-restauratorskog tretiranja umjetničkog djela s obzirom na njegovu namjenu, izražajna sredstva i značenja
 3. korištenje temeljne stručne terminologije iz konzervatorske struke
 4. razlikovanje modela tradicionalne i suvremene interpretacije i tretiranja kulturne baštine
 5. interpretiranje temeljnih postupaka u konzervatorsko-restauratorskoj profesiji
Metode podučavanja
Predavanja: Powerpoint prezentacije
Seminari: analiza teorijskih tekstova
Vježbe: obilazak terena i rad na spomenicima
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, seminara i vježbi. Pismeni a po potrebi i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. FEILDEN, Bernard M., Uvod u konzerviranje kulturnog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb, 1981.
 2. MARASOVIĆ, Tomislav, Zaštita graditeljskog nasljeđa – Povijesni pregled s izborom tekstova i dokumenata, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb; Zagreb – Split, 1983.
 3. MARASOVIĆ, Tomislav, Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb, Split, 1985.
 4. MAROEVIĆ, Ivo, Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986.
Dopunska literatura
 1. CHOAY, Francoise, The Invention of the Historic Monument, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
 2. JOKILEHTO, Jukka, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann; Oxford, 1999.
 3. DENSLAGEN, Wim, Architectural Restoration in Western Europe: Controversy and Continuity, Amsterdam, Architectura & Natura Press, 1994.
 4. FEILDEN, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1994.
 5. PRICE, Nicholas Stanley & TALLEY jr. M. Kirby & VACCARO, Alessandra Meluco, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage – Readings in Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1996.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar