Naziv
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117736
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s poviješću i teorijskim konceptima arhitektonskoga konzerviranja u Europi od Francuske revolucije do danas. Studenti će se upoznati s glavnim protagonistima, projektima, problemima i rezultatima djelovanja u konzerviranju i restauriranju u doba klasicizma, romantizma, prevlasti stilskog restauriranja, nastanka moderne konzervatorske teorije, poslijeratnih rekonstrukcija, nastanka globalne konzervatorske zajednice. Pored toga, čitat će izvorne teorijske spise a na terenskoj nastavi će se praktično obrađivati spominjani problemi.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: Francuska revolucija i spomenici
 2. Restauriranje u Europi u Napoleonovo doba
 3. Nastanak i značenje državnih uprava za zaštitu spomenika u Europi do 1850. godine
 4. Stilsko restauriranje u Europi 19. stoljeća Uvod u problematiku
 5. Razvitak konzervatorske ideje u Europi
 6. Konzervatorska ideja u Europi u posljednjoj četvrtini 19. stoljeća
 7. Prvi kolokvij
 8. Konzervatorska ideja u Srednjoj Europi na koncu 19. i početku 20. stoljeća
 9. Problemi konzerviranja u prvoj polovici 20. stoljeća: Njega spomenika, znanstveno restauriranje i povećanje opsega zaštite kulturne baštine
 10. Zaštita kulturne baštine u Europi 1918-1945.
 11. Zaštita kulturne baštine nakon Drugoga svjetskog rata Teorijski i metodološki temelji
 12. Internacionalizacija konzervatorskog pokreta: uspostava, teorija, doktrina
 13. Internacionalizacija konzervatorskog pokreta na vrhuncu modernizma i početku postmodernizma
 14. Arhitektonsko konzerviranje nakon 1989.
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. poznavanje povijesti i teorije arhitektonskog konzerviranja u Europi
 2. poznavanje ključnih problema konzervatorskog i restauratorskog djelovanja u modernoj Europi
 3. postavljanje istraživačkih pitanja u povijesnom istraživanju i praktičnom konzervatorskom radu
 4. razlikovanje povijesnih slojeva u kompleksnim povijesnim građevinama i ambijentima
 5. razlikovanje i korištenje pouzdanih vrela podataka za donošenje konzervatorskih odluka
 6. analitičko sagledavanje profesionalne i socijalne problematike arhitektonskog konzerviranja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe (prema financijskim mogućnostima Odsjeka i terenske izvan Zagreba ili Hrvatske). Studenti imaju svakog tjedna čitanja i komentiranje tekstova vezanih uz nastavu.
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija, broj dolazaka, zalaganje na seminarima i nastavi općenito.

Obavezna literatura
 1. Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation, Oxford, 1999
 2. Miles Glendinning, Conservation Movement, Oxon, 2013
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar