Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Soba
C 101
Telefon
E-mail
itomas@ffzg.hr

Ivana Tomas je rođena u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju i kulturnu antropologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Obranila je doktorski rad pod naslovom Srednjovjekovne jednobrodne crkve s kupolom južne Dalmacije i Boke kotorske na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine. Radila je u Kabinetu grafike HAZU (2006.-2007.) i u Ministarstvu kulture RH (2007.-2008.), a od 1. siječnja 2009. godine zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za umjetnost romanike i gotike (asistentica: 2009.-2014.; viša asistentica/poslijedoktorandica: 2015.-2018.; docentica od 2019.). Izvodi nastavu na obaveznim i izbornim kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija povijesti umjetnosti, koji su sadržajno vezani za srednjovjekovnu umjetnost i zaštitu graditeljske baštine. Bila je članica Priređivačkog odbora znanstvene radionice Dani Cvita Fiskovića: Motivi, tipologija i sadržaji domaćih klesarskih radionica u Korčuli i Dubrovniku XV. i XVI. st. (2009., Dubrovnik); članica Organizacijskog odbora znanstvenog skupa XIII. Dani Cvita Fiskovića: Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske (2012., Orebić); te članica uredništva časopisa Peristil (2014.). Sudjelovala je u organizaciji i provedbi ljetne škole Mijene istočnojadranskih komuna u ranom novom vijeku: primjer Zadra, Odjela za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Ljubljani, Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru i Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015., Zadar), te je bila suradnica na Istraživačko-edukacijskoj radionici Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku (2019., Dubrovnik). Organizirala je predavanje na temu Katedrala Notre-Dame u Parizu - rekonstrukcija ili inovacija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine (s prof. dr.sc. Z. Jurić, prof. dr.sc. M. Špikić). Bila je suradnica na izložbi 4. hrvatski trijenale grafike Kabineta grafike HAZU (2006.); suradnica na izložbi i katalogu izložbe Borisa Bućana Lovac na ljudske glave Kabineta grafike HAZU (2007.); suradnica na monografiji Miroslav Šutej ciklus crteža iz obiteljskog dvorišta autora akademika Tonka Maroevića (2009.); te suradnica na Likovnom leksikonu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (2009.-2010.).

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Prostor kao medij, koncept i kontekst arhitektonske, urbane i vizualne kulture Suradnik
2021 - 2021 Arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj: kritička povijest
2020 - 2020 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik
2019 - 2019 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik
2018 - 2018 Transformacija povijesnog pejzaža kvarnerskih otoka Suradnik
2017 - 2017 Transformacija povijesnog pejzaža kvarnerskih otoka Suradnik
2016 - 2016 Transformacije povijesnog pejzaža jadranskih otoka Suradnik

Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2012. XIII. Dani Cvita Fiskovića: Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (članica uredničkog odbora)