Naziv
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
117735
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
navedeni kolegij ima za cilj upoznati studente s promjenama oblika arhitekture te organizacije crkvenoga prostora i sakralnih sklopova kroz odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi (od početka 4. do početka 13. st), na prostoru Mediterana i zapadne Europe. Naglasak je na novim istraživanjima i promjenama u shvaćanju te problematike koja je dominantna u istraživanjima srednjovjekovne arhitekture i umjetnosti, a studenti će uvidjeti važnost proučavanja spomenika u specifičnom društveno-povijesnom kontekstu.
Kolegij daje pregled razvoja sakralne arhitekture od početaka kršćanstva do pojave gotike s posebnim naglaskom na odnos forme i funkcije. U tom smislu težište nije na klasičnoj formalno-stilskoj analizi već se sakralna arhitektura odnosno pojedini spomenici proučavaju u svome društveno-povijesnome kontekstu kao izraz različitih funkcija. Sadržaj arhitekture, odnosno njena funkcija i simboličko značenje, bili su jedan od najvažnijih elemenata srednjovjekovne teorije arhitekture, te se njegovim pr
Sadržaj
 1. Metodologija istraživanja
 2. Historiografija
 3. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi: šesterolisti
 4. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi: westwerk
 5. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u arhitekturi 11. stoljeća: crkvena reforma I.
 6. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u arhitekturi 11. stoljeća: crkvena reforma II.
 7. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u arhitekturi 11. stoljeća: crkvena reforma III
 8. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u romaničkoj arhitekturi: Krk
 9. Odabrani primjeri odnosa forme i funkcije u romaničkoj arhitekturi: Rab
 10. uvid u nove metode, recentna istraživanja i suvremene teorije u proučavanju srednjovjekovlja.

Ishodi učenja
 1. uvid u nove metode, recentna istraživanja i suvremene teorije u proučavanju srednjovjekovlja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. L'arte medievale nel contesto 300-1300, Funzioni, iconografia, tecniche, a cura di P. Piva 2006. (franc. izdanje, L'esprit des pierres, P. Piva (ed.), Paris, 2008.) / odabrani tekstovi
 2. Erlande-Brandenburg, A., Katedrala, Zagreb 1997, pogl. I, II i III, str. 33- 138.
 3. Caillet, Jean-Pierre, Reliques et architecture religieuse aux époques carolingienne et romane u: Les reliques, objets, cultes, symboles. Actes du colloque international de l'Université du Littoral-Cote d'Opale / Bozoky, Edina ; Helvétius A.-M. (ur.).
 4. Jurković, M., Sv. Spas na vrelu Cetine i problem westwerka u hrvatskoj predromanici, SHP III/22, 1995., str. 55-75.
 5. Crossley, P., Medieval Architecture and Meaning: The Limits of Iconography, The Burlington Magazine, Vol. 130, No. 1019, 1988, pp. 116-121.
 6. Duval, N., Les installations liturgiques dans les églises paléochrétiennes, HAM 5 (1999)
 7. Jurković, M., Predromanički šesterolisti Dalmacije – Problemi funkcije, PPUD 35 (1995)= Petriciolijev zbornik I
 8. Krautheimer, R., Introduction to an „ Iconography of Medieval Architecture“, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 5 (1942), pp. 1-33 (jstor) http://www.jstor.org/stable/750446
 9. Marinković, A., Funkcija, forma, tradicija: Kraljevska kapela Kolomana Učenog u samostanu Sv. Marije u Zadru, PPUD 40 (2003-2004), str. 43-76.
Dopunska literatura
 1. Belting, H., Djelo u kontekstu, u: Uvod u povijest umjetnosti, (ur.) Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke, Fraktura, Zagreb 2005
 2. Les églises doubles et les familles d'églises, Antiquité Tardive 4 (1996)
 3. Matthews, T. F. “Religious Organization and Church Architecture,” in The Glory of Byzantium, ed. Helen C. Evens and William D. Wixom. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1997, 20-35.
 4. Krüger, K, “Architecture and Liturgical Practice: The Cluniac galilaea,” in The White Mantle of Churches, ed. Nigel Hiscock, Turnhout: Brepols, 2003, 139-159.
 5. Jurković, M.,Crkve s westwerkom na istočnome Jadranu, PPUD 26 (1986/7).
 6. Jurković, M.,“Doppelkapelle“ sv. Kvirina u Krku – Biskupska palatinska kapela dvostruke
 7. Hrvati i Karolinzi, katalog izložbe, Split, 2000.
 8. Jurković, M. ; Caillet, J-P., Velika Gospa près de Bale 1, 2007.
 9. Avant-nefs et espacex d'acceuil dans l'église, ente le IVe et le XIIe siècle, Ch. Sapin (ed.),

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar