Naziv
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
117740
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Razumijevanje i primijena temeljnih teorija, profesionalnih pravila i postupaka zaštite kulturnog nasljeđa. Upoznavanje s raznolikošću nepokretne kulturne baštine, osobinama i mogućim oštećenjima, kao i načinima intervencija. Usvajanje temeljne stručne terminologije. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (međunarodne konvencije)
 2. 2. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (međunarodne konvencije)
 3. 3. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturne baštine)
 4. 4. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (Registracija nepokretnog kulturnog dobra i izdavanje dozvole za intervencije)
 5. 5. tjedan: Organizacija službe zaštite u Republici Hrvatskoj
 6. 6. tjedan: Pravni aspekti očuvanja nepokretne baštine (Zakon o građenju i prostornom planiranju)
 7. 7. tjedan: Prostorno planiranje i očuvanje nasljeđa
 8. 8. tjedan: Praksa, metode i tehnike očuvanja arhitektonskog nasljeđa
 9. 9. tjedan: Praksa, metode i tehnike očuvanja arhitektonskog nasljeđa
 10. 10. tjedan: Praksa, metode i tehnike očuvanja arhitektonskog nasljeđa
 11. 11. tjedan: Praksa, metode i tehnike očuvanja arhitektonskog nasljeđa
 12. 12. tjedan: Arheološke metode i postupci
 13. 13. tjedan: Etički standardi
 14. 14. tjedan: Gospodarski aspekti očuvanja nepokretne baštine.
 15. 15. tjedan: Gospodarski aspekti očuvanja nepokretne baštine.

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanja: powerpoint prezentacije
Seminari: analiza tekstova
Vježbe: obilazak terena
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. ADDIS, Bill; The Interaction of Structure and Services; The Building Centre Trust; London; 1990; 1-16 str.
 2. ANTOLOVIĆ, Jadran; Ekonomsko vrednovanje graditeljske baštine; Mikrorad; Zagreb; 1998; 1 - 140 str.;
 3. BECKMANN, Poul; Structural Aspects of Building Conservation; Elsevier, Oxford; 2003; 1 - 368;
 4. CANTACUZINO, Sherban; Re/architecture Old Buildings / New uses; Abbeville Press; New York; 1989; 1 - 224 str.
 5. CRNKOVIĆ, Branko & ŠARIĆ, Ljubomir; Građenje prirodnim kamenom; Institut građevinarstva Hrvatske; Zagreb; 2003
 6. DE LA TORRE, Martha &; Values and Heritage Conservation; Getty Conservation Institute; Los Angeles; 2000; 1 - 100 str.
 7. DIMES, F.G.; Conservation of Building and Decorative Stone; Elsevier; Butterworth-Heinemann; Oxford; 1998; 1 - 468;
 8. FAWCETT, Jane; Historic Floors; Butterworth-Heinemann; Oxford, 2001; 1 -272;
 9. FEILDEN, Bernard M.; Conservation of Historic Buildings; Butterworth-Heinemann; Oxford; 1994; 1 - 345 str.
 10. LARSEN, Knut; Conservation of Historic Timber Structures; Butterworth-Heinemann; Oxford; 2000; 1 - 140,
 11. LOEW, Sebastian, Modern Architecture in Historic Cities - Policy planning and building in contemporary France, Routledge, London and New york, 2000, 1 - 264 str.,
 12. MALINAR, Hrvoje; Vlaga u povijesnim građevinama - sistematika-dijagnostika-sanacija; Zagreb; Ministarstvo kulture-Uprava za zaštitu kulturne baštine; 2003; 1 - 83 str.
 13. MARASOVIĆ, Tomislav; Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu; Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb; Split; 1985; 1 – 189 str.
 14. MAROEVIĆ, Ivo; Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986, 1 - 389 str.
 15. PETZET, Michael, Principles of Monument Conservation, ICOMOS - Journals of the German National Committee XXX, Muenchen, 1999, 1 - 97 str.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar