Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru mailom
Soba
C-317
Telefon
4092199
E-mail
mtonkovic@ffzg.hr

Mirjana Tonković je osnovnu školu završila u Zagrebu. Od 1990. do 1994. pohađala je prirodoslovno-matematičlku gimnaziju (V. Gimnazija, Zagreb), a nakon mature 1994. godine je upisala studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine s temom Raspoloženje kao determinanta promjene stava i stekla zvanje profesor psihologije. U studenom 2001. nagrađena je “Bujasovom zlatnom psihologijskom značkom” Hrvatskog psihološkog društva za diplomski rad
Nakon završenog studija do 2001. radi u Podravci d.o.o. kao istraživač tržišta. U razdoblju od 2001. do 2003. godine radi također kao istraživač tržišta u VIPnet-u d.o.o. Od svibnja 2003. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Poslijediplomski studij psihologije upisala je 2003. godine, završivši ga obranom magisterija 2007. godine s temom Kognitivna obrada i heterogenost izvora poruke kao odrednice manjinskog i većinskog utjecaja . Sudjelovala je na tri međunarodne ljetne škole. U studenom 2011. godine obranila je doktorski rad pod nazivom Riječi u prostoru: mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova.
Mirjana Tonković je nositeljica kolegija Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije, Psihologijski praktikum 2 i Psihologija jezika te kolegija Statistika na studiju fonetike i Statističke metode za antropologe na studiju antropologije. Suradnik je i u nastavi iz kolegija Psihologijski praktikum 3.. Bila je voditeljica 21. Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologijju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Aktivno sudjeluje u popularizaciji psihologije kao znanosti. Održala je niz predavanja i radionica o statistici i eksperimentalnoj metodologiji u društvenim istraživanjima za nepsihologe.
Sudjelovala je na većem broju međunarodnih i domaćih konferencija i stručnih skupova.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Agentivni i neagentivni opisi događaja u hrvatskom i engleskom jeziku Voditelj
2023 - 2025 EDMO Adria Digital Media Observatory (ADMO) Suradnik
2022 - 2023 Spremnost na akciju i emocionalne reakcije na metaforički i doslovni diskurs o klimatskim promjenama Suradnik
2022 - 2022 Spremnost na akciju i emocionalne reakcije na metaforički i doslovni diskurs o klimatskim promjenama Suradnik
2021 - 2021 Efekt stranog jezika na donošenje odluka o moralu
2020 - 2022 (Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC) Suradnik
2020 - 2020 Odrednice brzine čitanja riječi izvan i u kontekstu rečenice Voditelj
2019 - 2019 Psiholingvistička obilježja riječi kao odrednice vremena reakcije u zadatku leksičke odluke Voditelj
2018 - 2018 Motivacijski i kognitivni prediktori osobne inicijative u radu Suradnik
2017 - 2021 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture (MEGAHR) Suradnik
2017 - 2017 Uloga nesvjesnih procesa i očekivanja u funkcioniranju radnog pamćenja Suradnik
2016 - 2016 Uloga autobiografskog pamćenja u funkciji dobi Suradnik
2014 - 2017 Repozitorij metafora u hrvatskom jeziku Suradnik

Ključni istraživački interes
 • eksperimentalna psihologija
 • psihologija jezika
 • utjecaj metafora na mišljenje
 • odrednice razumijevanja figurativnog jezika
 • efekt stranog jezika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Society for Cognitive Psycholog (ESCoP) (redovni član)
 • Hrvatska psihološka komora (redovni član)
 • Psychonomic Society (redovni član)
 • Zagrebačko psihološko društvo (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2017. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
 • 2016. Building Figurative Language Repositories Methods, Risks, and Challenges, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Hrvatski institut za povijest (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Istraživački projekti financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:

2003.-2006. - Psihosocijalni aspekti socijalne rekonstrukcije zajednica– voditelj projekta prof. dr. sc. Dean Ajduković

2006. – 2013. Integracija informacija kao osnova cjelovitog doživljavanja – voditelj prof. dr. sc. Dragutin Ivanec.

Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost:

2014. - 2017. Repozitorij metafora hrvatskoga jezika - voditeljica projekta dr. sc. Kristina Štrkalj Despot

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost:

2017. - 2021. Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture - voditeljica projekta prof. dr. sc. Anita Peti Stantić

2020. - 2022. Obnavljanje društva: Longitudinalno istraživanje društvenog oporavka u Hrvatskoj nakon pandemije koronavirusa - voditeljica projekta dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški.

Glavna područja znanstvenog interesa Mirjane Tonković su kognitivna i eksperimentalna psihologija, posebno psihologija jezika - odnos jezika, mišljenja i percepcije u okviru teorije konceptualnih metafora i teorije perceptivnih simbola, utjecaj metafora na mišljenje; odrednice razumijevanja figurativnog jezika, efekt stranog jezika.