Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
http://povum.ffzg.unizg.hr/?p=993
Soba
C-101
Telefon
+385 1 4092 406
E-mail
ttrska@ffzg.unizg.hr

Rođena je 1980. godine u Zagrebu. Godine 1998. završila je IV. (jezičnu) gimnaziju u Zagrebu, te upisala studij engleskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2004. godine. Boravila je u Firenci kao stipendist Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi (2004./2005.), te Fondazione Giorgio Cini u Veneciji (2006., 2009.). Doktorski rad na temu Lodovico Beccadelli e le arti visive / Lodovico Beccadelli i likovne umjetnosti obranila je 2014. godine na Scuola Normale Superiore u Pisi (međunarodni dvojni doktorat znanosti, Scuola Normale Superiore i Sveučilište u Zagrebu, mentori prof. dr. sc. Massimo Ferretti i prof. dr. sc. Sanja Cvetnić). Na Katedri za renesansu i barok Odsjeka za povijest umjetnosti zaposlena je od 2008. godine. Bavi se temama iz likovnih umjetnosti renesanse i baroka, posebice kulturnim vezama s Italijom.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2024 Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama
2019 - 2021 Dijalozi slike i riječi u likovnim djelima od XV. do XIX. stoljeća Suradnik
2018 - 2018 Kaptolski naručitelji i štajerski, kranjski, tirolski te furlanski umjetnici Suradnik
2015 - 2018 Visualizing Nationhood: the Schiavoni/illyrian Confraternities and Colleges in italy and the Artistic Exchange with South East Europe (15th - 18th c.) Suradnik
2015 - 2017 Predložak, original, kopija: hrvatska umjetnička baština od XVI. do XIX. stoljeća u doba digitalne revolucije Suradnik

Ključni istraživački interes
 • talijanska umjetnost u razdoblju renesanse i baroka
 • likovna baština Dubrovačke Republike od 16. do 18. stoljeća
 • naručiteljstvo i umjetničke zbirke
 • umjetničke veze i razmjena iskustava između dviju jadranskih obala
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
 • Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (HS AICA) (redovni član)
 • The Renaissance Society of America (redovni član)
 • The Sixteenth Century Society (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Za Grgu Gamulina: znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina, Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (-, -)
 • 2017. Visualizing Past in a Foreign Country: Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Early Modern Italy in comparative perspective, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/31527