Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
sri 10:30 - 12:30; pročelničke konzultacije: pon 1
Soba
C-124
Telefon
01/4092-407
E-mail
tturkovi@ffzg.hr

Rođen je 1978. u Zagrebu. Maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Godine 2002. diplomirao je povijest umjetnosti i grčki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2010. stekao je titulu doktora znanosti na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom "Prikazi gradova na Peutingerovoj karti i razvoj urbanog pejzaža na tlu Hrvatske između antike i srednjeg vijeka". Od travnja 2003. godine do travnja 2004. godine obavlja poslove voditelja Službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Zaposlen je kao znanstveni novak na Filozofskom fakultetu od travnja 2004. godine te je do srpnja 2005. godine radio u Istraživačko-obrazovnom centru za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta gdje je izučavao temu autorskih prava. Istraživačke aktivnosti provodio je u sklopu projekata pod vodstvom prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš i prof. dr. sc. Vjekoslava Afrića.. Sudjelovao je u provedbi projekta Sveučilišni kurikulum za ljudska prava i demokratsko građanstvo koji je ostvaren pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Republike Austrije. Na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi od srpnja 2005. godine. Od ak. god. 2005./2006. sudjeluje u izvedbi nastave pri Odsjeku u sklopu kolegija Umjetnost antike. Također, od iste akademske godine sudjeluje u izvedbi nastave u sklopu kolegija Povijest umjetnosti I na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i u izvedbi istoimenog kolegija na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Od 2006. do 2008. godine obavljao je i funkciju suvoditelja tvrtke za savjetovanje pri izradi projekata u području znanosti, kulture i turizma Kabiri savjetovanja d.o.o. U razdoblju od 2005. godine do 2010. godine suradnik je na nizu znanstvenih projekata provedenih pod nositeljstvom prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića, te suvoditelj (s prof. dr. sc. Miljenkom Jurkovićem) projekta IRCLAMA provedenom pri Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom istoga razdoblja, u svojstvu projektnog suradnika ili evaluatora sudjelovao je na nizu projekata financiranih od FP6, FP7, CARDS-a, PHARE-a, HERA, MEDA, MZOS-a, Ministarstva turizma RH, Ministarstva kulture RH, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH-a, HAZU, te ostalih nacionalnih i međunarodnih donatora. Autor je ili suautor niza projekata tijekom proteklih godina. U posljednje vrijeme surađuje na projektu prof. dr. sc. Igora Fiskovića PONTES ADRIATICI – mreža kulturnih razmjena na Jadranu. Trenutno je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i na funkciji pročelnika Odsjeka za povijest umjetnosti.

Istraživački interesi vežu ga uz teme antičke umjetnosti i arhitekture, kasnoantičke crkvene i rezidencijalne arhitekture, te ranosrednjovjekovne povijesti.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Redefinirana kasnoantička i ranosrednjovjekovna "rimskost" u spomeničkoj baštini i pisanim izvorima na istočnoj obali Jadrana (4.-9. st.) Suradnik
2021 - 2021 Identitetski elementi romajske kulture na tlu Dalmacije i Istre (7.-11. st.) Suradnik
2021 - 2024 Archaeology and History of the Balkans in Late Antiquity (3rd-8th Centuries AD) Suradnik
2018 - Bizantsko naslijeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom kontekstu Suradnik
2017 - 2018 Pontes Adriatici: mreža kulturnih razmjena na Jadranu Suradnik
2016 - 2018 Edukacijsko-istraživački program romaničke katedrale Sv. Marije Velike u Dubrovniku Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • International Society for Education through Art (InSEA) (redovni član)
  • Odbor za znanost i međunarodnu suradnju, Sveučilište u Zagrebu
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. International Conference on Sustainable Globalization - - Role of Higher Education, University of Wisconsin, Mhatma Gandhy University, University of Zagreb, Ostfalia - University of Applied Sciences, i drugs koorganizatori (-, -)
  • 2018. Stručna konferencija Računalne igre 2018, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, SVeučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Sjever, Vern, Veleučilište u Bjelovaru, Algebra, Machina Game Dev Universitz (-, -)