Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Četvrtak: 18.00-19.00 h
Soba
C218
Telefon
E-mail
goransunajko@yahoo.com

doc. dr. sc. Goran Sunajko rođen je 1978. u Zagrebu. Naslovni je docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na kojem predaje/predavao metafiziku, ontologiju, filozofsku antropologiju i filozofiju religije na dodiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, a predaje i suvremenu estetiku na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture (Odsjek za komparativnu književnost); enciklopedist je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža od 2005. gdje je urednik Leksikona postmoderne, član uredništva Hrvatske opće enciklopedije, Hrvatskog biografskog leksikona, Filozofskog leksikona za koji je napisao 167 članaka, Leksikona književno-kulturnog nazivlja te izvršni urednik Ekonomskog leksikona. Diplomirao je i magistrirao politologiju (političku teoriju i povijest političkih ideja) na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se metafizikom, ontologijom, suvremenom estetikom i filozofijom politike, a osobita mu je usmjerenost fenomenologiji, filozofiji egzistencije i filozofiji francuskog egzistencijalizma. Član je Hrvatskog filozofskog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Objavio je 5 autorskih knjiga, od kojih 3 koautorska udžbenika, 25 znanstvenih, 10 stručnih i 6 popularnih radova, preko 400 enciklopedijskih članaka iz filozofije i politologije te je urednik 5 znanstvenih knjiga.


Autorske knjige:

1. Sunajko, Goran.
Estetika ružnoga: Naklada Breza, 2018 (monografija), str. 247.

2. Sunajko, Goran.
Metafizika i suverenost: analiza modernih teorija suverenosti.
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2015 (monografija), str. 481.


Uredničke knjige:

1. Karl Marx: zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja / Sunajko, Goran; Višić, Maroje (ur.).
Zagreb : Naklada Breza, 2018 (zbornik).

2. Miko Tripalo: Otvoreno društvo / Sunajko, Goran; Čepo Dario (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2017 (monografija), str. 110.

3. Rat i mir / Sunajko, Goran (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2017 (zbornik), str. 386.

4. Miko Tripalo: Za demokratsku i socijalnu Hrvatsku / Čepo, Dario; Ravlić Slaven, Sunajko, Goran (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2015 (monografija), str. 445.

5. Ekonomski leksikon / Mikić, Mia; Orsag, Silvije; Pološki Vokić, Nina; Švaljek, Sandra; Sunajko, Goran (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masmedia, 2011 (leksikon), str. 1058.


Poglavlja u knjizi:

1. Sunajko, Goran.
Karl Marx: živjeti umjetnički ili 'umjetnošću protiv estetike' // Karl Marx: povodom dvjestote obljetnice rođenja / Sunajko, Goran ; Višić, Maroje (ur.).
Zagreb : Breza, 2018. Str. 277-303.

2. Sunajko, Goran.
Filozofska paradigma otvorenosti u znanosti i društvu // Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju / Hebrang Grgić, Ivana (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2018. Str. 21-42.

3. Sunajko, Goran.
Ima li Hrvatska političku teoriju? Prema konceptu ustavnog patriotizma // Dvadeset pet godina hrvatske neovisnosti-kako dalje? / Jakovina, Tvrtko (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2017. Str. 101-126.

4. Sunajko, Goran.
Predgovor: Tripalo i Popperova filozofija otvorenog društva // Miko Tripalo: Otvoreno društvo / Sunajko, Goran, Čepo Dario (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2017. Str. 1-31.

5. Sunajko, Goran.
Metafizički i politički egzistencijalizam Ortege y Gasseta // Filozofija je djelo: približavanje misli španjolskog filozofa Joséa Ortege y Gasseta / Krznar, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2017. Str. 121-133.

6. Sunajko, Goran.
Uvod u Tripalovo mišljenje federalizma // Miko Tripalo: Za Demokratsku i socijalnu Hrvatsku / Čepo, Dario, Ravlić, Slaven, Sunajko, Goran (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2015. Str. 39-53.

7. Sunajko, Goran.
Hrvatsko proljeće i načela ustavnih reformi // Hrvatsko proljeće: 40 godina poslije / Jakovina, Tvrtko (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti i Pravni fakultet u Zagrebu, 2012. Str. 205-223.

8. Sunajko, Goran.
Politički identitet i hrvatska socijalna svijest: odrednice političkog identiteta // Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu / Budak Neven ; Katunarić, Vjeran (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 167-191.

9. Sunajko, Goran.
Europska i hrvatska socijalna misao: politika identiteta // Hrvatska-kako sada dalje? / Kregar, Josip ; Flego, Gvozden ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 215-243.


Udžbenici i skripta (autorski udžbenici):

1. Sunajko, Goran; Čepo, Dario; Goldstein, Ivo.
Politika i gospodarstvo: udžbenik za gimnazije / Galešev, Vinkoslav (ur.).
Zagreb : SySprint, 2014.

2. Sunajko, Goran; Čepo, Dario; Goldstein, Ivo.
Politika i gospodarstvo: udžbenik za srednje strukovne škole / Galešev, Vinkoslav (ur.).
Zagreb : SySprint, 2014.

3. Sunajko, Goran; Čepo, Dario; Goldstein, Ivo.
Politika i gospodarstvo, udžbenik za srednje strukovne škole / Galešev, Vinkoslav (ur.).
2010. : SysPrint, 2010.


Znanstveni radovi:

1. Kokolari, Martina; Sunajko, Goran.
Hermeneutička borba phōné–logos: Rancière i kritika socrealističkog logocentrizma. // Filozofska istraživanja. 37 (2018) , 4; 723-742 (članak, znanstveni).

2. Sunajko, Goran.
Genij nasuprot talentu – umjetnost nasuprot estetici: bit Schopenhauerove estetike. // Studia lexicographica. 11 (2017) , 21; 61-74 (članak, znanstveni).

3. Sunajko, Goran.
Vico’s New Science as a Political Theology. // Synthesis philosophica. 30 (2015) , 2; 203-216 (pregledni rad, znanstveni).

4. Sunajko, Goran; Podvorac Ratko.
Metafizička okrenutost drugomu kao temelj političkoj ideji zajedništva. // Diacovensia : teološki prilozi. 25 (2017) , 3; 417-437 (članak, znanstveni).

5. Sunajko, Goran.
Rousseau između političke filozofije i političke teorije. // Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističkih ved. 48 (2016) , 3-4; 41-66 (članak, znanstveni).

6. Sunajko, Goran.
Opasnost od normalnih: politizacija ludila u Foucaultovu i Lützovu diskursu. // Filozofska istraživanja. 36 (2016) , 3; 451-472 (članak, znanstveni).

7. Sunajko, Goran.
Rawls and Piketty: the philosophical aspects of economic inequality. // The Journal of Philosophical Economics. IX (2016) , 2; 71-84 (članak, znanstveni).

8. Sunajko, Goran.
Ontologija »objektivnog neprijatelja« kao nebića: Hannah Arendt i Carl Schmitt. // Filozofska istraživanja. 36 (2016) , 4; 753-774 (članak, znanstveni).

9. Sunajko, Goran.
Rousseauova teorija volonté générale kao pretpostavka radikalnog shvaćanja demokracije: povratak političkome!. // Filozofska istraživanja. 34 (2014) , 1-2; 37-54 (članak, znanstveni).

10. Sunajko, Goran.
Knjiga koja je zauvijek promijenila pojam politike: u povodu 500 godina Machiavellijeva Vladara. // Studia lexicographica. 7 (2013) , 1(12); 117-131 (pregledni rad, znanstveni).

11. Sunajko, Goran.
Diderot i Rousseau: tête–coeur filozofije francuskoga prosvjetiteljstva. // Studia lexicographica. 7 (2013) , 2; 139-180 (članak, znanstveni).

12. Sunajko, Goran.
Juraj Križanić između Augustina i Hobbesa. // Politička misao : Croatian political science review. 49 (2012) , 1; 152-168 (članak, znanstveni).

13. Sunajko, Goran.
Križanićev teorijski koncept političke teologije kao preduvjet praktičnome ostvarenju slavenskoga jedinstva. // Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. 44 (2012) , 1 - 2; 303-322 (članak, znanstveni).

14. Sunajko, Goran.
Prilog razumijevanju Osnove za utemeljenje narodne vojske u Trojednoj kraljevini hèrvatsko–slavonsko–dalmatinskoj. // Studia lexicographica. 4 (2012) , 2 (7); 140-152 (pregledni rad, znanstveni).

15. Sunajko, Goran.
Prilog Držićevu razumijevanju teorije države i politike njegova doba. // Studia lexicographica. 5 (2011) , 2 (9); 177-194 (pregledni rad, znanstveni).

16. Sunajko, Goran.
Filozofija politike francuskih enciklopedista i njezin utjecaj na Francusku revoluciju. // Studia lexicographica. 2 (2008) , 1(2); 25-50 (pregledni rad, znanstveni).


Stručni radovi:

1. Sunajko, Goran
Rancière i francuski svibanj '68: Zašto je političko nužno estetičko?. // Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost, znanost. 1/2 (2018) ; 247-255 (članak, stručni).

2. Sunajko, Goran.
Antun Vujić: filozofija otvorenosti i politika alternative. // Književna republika : časopis za književnost. 5-8 (2016) , XIV; 36-51 (stručni rad, stručni).

3. Sunajko, Goran.
Uvodnik: Rat i mir. // Filozofska istraživanja. 36 (2016) , 4; 629-631 (uvodnik, stručni).

4. Sunajko, Goran.
Jacques Rancière, Nesuglasnost: politika i filozofija. // Studia lexicographica. 9 (2015) , 1(16); 197-201 (prikaz, ostalo).

5. Sunajko, Goran.
Prilozi o hrvatskoj neoskolastici. // Studia lexicographica. 8 (2014) , 2(15); 143-146 (prikaz, ostalo).

6. Sunajko, Goran.
Demokracija na prekretnici. // Studia lexicographica. 8 (2014) , 1(2014); 134-136 (prikaz, ostalo).

7. Sunajko, Goran.
Međunarodni znanstveni simpozij "Priroda – društvo – politika". // Politička misao : Croatian political science review. 49 (2013) , 4; 270-273 (prikaz, ostalo).

8. Sunajko, Goran.
Uvodnik: Enciklopedizam i prosvjetiteljstvo: povodom 300. obljetnice rođenja Denisa Diderota. // Studia lexicographica. 7 (2013) , 2; 7-8 (uvodnik, stručni).

9. Sunajko, Goran.
Simpozij »Republikanizam i liberalizam: frères-ennemis modernoga političkog mišljenja«. // Filozofska istraživanja. 32 (2012) ; 633-635 (osvrt, ostalo).

10. Sunajko, Goran.
Zašto je Marx bio u pravu. // Studia lexicographica. 4 (2010) , 2; 177-183 (osvrt, ostalo).


Plenarna izlaganja:

1. Sunajko, Goran.
Estetika postmoderne arhitekture // .
(plenarno predavanje, neobjavljeni rad, znanstveni).

2. Sunajko, Goran.
Rat i mir: prijatelj-neprijatelj // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).


Sažeci u zbornicima skupova:

1. Sunajko, Goran
Apstraktna filozofija i apstraktni ekspresionizam //.
71-71 (predavanje, sažetak)

2. Sunajko, Goran.
Ludilo kao pretpostavka umjetničkog djela // .
88-88 (predavanje,sažetak).

3. Sunajko, Goran.
Dehumanizacija umjetetnosti u estetici Ortega y Gasseta // .
114-114 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Sunajko, Goran.
Je li danas moguća nenasilna revolucija? Alternativa iz perspektive francuskog postmodernog marksizma // .
53-53 (predavanje,sažetak).

5. Sunajko, Goran.
U Marxovoj zamci: građansko društvo kao Pandorina kutija // .
134-135 (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Sunajko, Goran.
Razobličenje agore: Rancièreova situacijska estetika »krivog« // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Sunajko, Goran.
Homo economicus kao bioetički problem u analizi Raja Patela // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Sunajko, Goran.
Estetička transprostornost genija u Schopenhauerovoj metafizici // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Sunajko, Goran.
Schopenhauerova filozofija između metafizike i filozofije religije // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Kokolari, Martina; Sunajko, Goran.
Jacques Rancière: hermeneutička borba phōné–logos na primjeru poetike // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Sunajko, Goran.
Diderot and Rousseau: The Two Concepts of the Mind/Body Problem // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

12. Sunajko, Goran.
Kad tijelo progovara istinom: filozofski diskurs tjelesnosti Denisa Diderota // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Sunajko, Goran.
Uloga filozofije u izgradnji narodnog duha: filozofija kao vita activa u mišljenju Franje Markovića // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

14. Sunajko, Goran.
Suverenošću protiv svijeta: Tko može zaustaviti stroj? // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

15. Sunajko, Goran.
The Concept of Decisionism as the Concept of Power in the Carl Schmitt's Political Theory // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

16. Sunajko, Goran.
European and Croatian Tradition of Social Thinking as Relation of Political Identity // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).


Neobjavljena sudjelovanja na skupovima:

1. Sunajko, Goran.
Je li fenomen slika: Između Husserla i Heideggera // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Sunajko, Goran.
Demokratsko "krivo" u estetici postmoderne arhitekture: Rancière i Nouvel // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Sunajko, Goran.
Čuvajmo se normalnih // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Sunajko, Goran.
Jacques Rancière: filozofija za sadašnjost // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
Enciklopedijski članci:

1. Sunajko, Goran.
ružno, 2019. (enciklopedijska natuknica).

2. Sunajko, Goran.
Popper, Karl Raimund, 2018. (enciklopedijska natuknica).

3. Sunajko, Goran.
adekvacija, 2018. (enciklopedijska natuknica).

4. Sunajko, Goran.
Adorno, Theodor Wiesegrund, 2018. (enciklopedijska natuknica).

5. Sunajko, Goran.
Agripa, 2018. (enciklopedijska natuknica).

6. Sunajko, Goran.
Attali, Jacques, 2018. (enciklopedijska natuknica).

7. Sunajko, Goran.
besmrtnost, 2018. (enciklopedijska natuknica).

8. Sunajko, Goran.
bivanje, 2018. (enciklopedijska natuknica).

9. Sunajko, Goran.
čudo, 2018. (enciklopedijska natuknica).

10. Sunajko, Goran.
Beauvoir, Simone de, 2018. (enciklopedijska natuknica).

11. Sunajko, Goran.
Deleuze, Gilles, 2018. (enciklopedijska natuknica).

12. Sunajko, Goran.
deliberacija, 2018. (enciklopedijska natuknica).

13. Sunajko, Goran.
Della Volpe, Galvano, 2018. (enciklopedijska natuknica).

14. Sunajko, Goran.
deontologija, 2018. (enciklopedijska natuknica).

15. Sunajko, Goran.
sofisti, 2018. (enciklopedijska natuknica).

16. Sunajko, Goran.
Teologija oslobođenja, 2018. (enciklopedijska natuknica).

17. Sunajko, Goran.
Dessoir, Max, 2018. (enciklopedijska natuknica).

18. Sunajko, Goran.
Dufrenne, Mikel, 2018. (enciklopedijska natuknica).

19. Sunajko, Goran.
Duns Scotus, 2018. (enciklopedijska natuknica).

20. Sunajko, Goran.
Feuerbach, Ludwig, 2018. (enciklopedijska natuknica).

21. Sunajko, Goran.
Fichte, Johann Gottlieb, 2018. (enciklopedijska natuknica).

22. Sunajko, Goran.
Baumgarten, Alexander Gottlieb, 2018. (enciklopedijska natuknica).

23. Sunajko, Goran.
Benjamin, Walter, 2018. (enciklopedijska natuknica).

24. Sunajko, Goran.
Cudworth, Ralph, 2018. (enciklopedijska natuknica).

25. Sunajko, Goran.
Althusser, Louis, 2017. (enciklopedijska natuknica).

26. Sunajko, Goran.
Arendt, Hannah, 2017. (enciklopedijska natuknica).

27. Sunajko, Goran.
Ayer, Alfred Jules, 2017. (enciklopedijska natuknica).

28. Sunajko, Goran.
Rancière, Jacques, 2017. (enciklopedijska natuknica).

29. Sunajko, Goran.
Butler, Judith, 2017. (enciklopedijska natuknica).

30. Sunajko, Goran.
Dworkin, Ronald Myles, 2017. (enciklopedijska natuknica).

31. Sunajko, Goran.
Kymlicka, Will, 2016. (enciklopedijska natuknica).

32. Sunajko, Goran.
Nancy, Jean-Luc, 2016. (enciklopedijska natuknica).

33. Sunajko, Goran.
Ostrom, Elionor, 2016. (enciklopedijska natuknica).

34. Sunajko, Goran.
humanističke znanosti, 2014. (enciklopedijska natuknica).

35. Sunajko, Goran.
Finkielkraut, Alain, 2013. (enciklopedijska natuknica).

36. Sunajko, Goran.
Finnis, John, 2013. (enciklopedijska natuknica).

37. Sunajko, Goran.
apsolutizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

38. Sunajko, Goran.
civilizacija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

39. Sunajko, Goran.
civilno (građansko) društvo, 2012. (enciklopedijska natuknica).

40. Sunajko, Goran.
demokracija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

41. Sunajko, Goran.
diktatura, 2012. (enciklopedijska natuknica).

42. Sunajko, Goran.
društveni ugovor, 2012. (enciklopedijska natuknica).

43. Sunajko, Goran.
društvo, 2012. (enciklopedijska natuknica).

44. Sunajko, Goran.
država, 2012. (enciklopedijska natuknica).

45. Sunajko, Goran.
duh naroda, 2012. (enciklopedijska natuknica).

46. Sunajko, Goran.
Erazmo Roterdamski, 2012. (enciklopedijska natuknica).

47. Sunajko, Goran.
etatizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

48. Sunajko, Goran.
fašizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

49. Sunajko, Goran.
filozofija ekonomije, 2012. (enciklopedijska natuknica).

50. Sunajko, Goran.
filozofija politike, 2012. (enciklopedijska natuknica).

51. Sunajko, Goran.
filozofija prava, 2012. (popularan rad).

52. Sunajko, Goran.
filozofija prava, 2012. (enciklopedijska natuknica).

53. Sunajko, Goran.
građanin, 2012. (enciklopedijska natuknica).

54. Sunajko, Goran.
ideologija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

55. Sunajko, Goran.
javno mnijenje, 2012. (enciklopedijska natuknica).

56. Sunajko, Goran.
javnost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

57. Sunajko, Goran.
jednakost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

58. Sunajko, Goran.
kapitalizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

59. Sunajko, Goran.
komunizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

60. Sunajko, Goran.
konflikt, 2012. (enciklopedijska natuknica).

61. Sunajko, Goran.
konstitucija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

62. Sunajko, Goran.
kriza, 2012. (enciklopedijska natuknica).

63. Sunajko, Goran.
legalizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

64. Sunajko, Goran.
legitimitet (legitimnost), 2012. (enciklopedijska natuknica).

65. Sunajko, Goran.
ljudska prava, 2012. (enciklopedijska natuknica).

66. Sunajko, Goran.
Machiavelli, Niccolò, 2012. (enciklopedijska natuknica).

67. Sunajko, Goran.
Makanec, Julije, 2012. (enciklopedijska natuknica).

68. Sunajko, Goran.
monarhija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

69. Sunajko, Goran.
More, Thomas, 2012. (enciklopedijska natuknica).

70. Sunajko, Goran.
nacija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

71. Sunajko, Goran.
nacionalizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

72. Sunajko, Goran.
narod, 2012. (enciklopedijska natuknica).

73. Sunajko, Goran.
odgovornost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

74. Sunajko, Goran.
polis, 2012. (enciklopedijska natuknica).

75. Sunajko, Goran.
politika, 2012. (enciklopedijska natuknica).

76. Sunajko, Goran.
pravednost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

77. Sunajko, Goran.
pravo, 2012. (enciklopedijska natuknica).

78. Sunajko, Goran.
Pufendorf, Samuel von, 2012. (enciklopedijska natuknica).

79. Sunajko, Goran.
rasizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

80. Sunajko, Goran.
rat, 2012. (enciklopedijska natuknica).

81. Sunajko, Goran.
reformacija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

82. Sunajko, Goran.
Rousseau, Jean-Jacques, 2012. (enciklopedijska natuknica).

83. Sunajko, Goran.
sloboda, 2012. (enciklopedijska natuknica).

84. Sunajko, Goran.
teokracija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

85. Sunajko, Goran.
tiranija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

86. Sunajko, Goran.
totalitarizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

87. Sunajko, Goran.
ustav, 2012. (enciklopedijska natuknica).

88. Sunajko, Goran.
zajednica, 2012. (enciklopedijska natuknica).

89. Sunajko, Goran.
zakon, 2012. (enciklopedijska natuknica).

90. Sunajko, Goran.
Putnam, Whitehall Hilary, 2012. (enciklopedijska natuknica).

91. Sunajko, Goran.
dekadencija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

92. Sunajko, Goran.
dužnost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

93. Sunajko, Goran.
Foucault, Michel, 2012. (enciklopedijska natuknica).

94. Sunajko, Goran.
kontraktualizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

95. Sunajko, Goran.
kritika, 2012. (enciklopedijska natuknica).

96. Sunajko, Goran.
krivnja, 2012. (enciklopedijska natuknica).

97. Sunajko, Goran.
Levijatan, 2012. (enciklopedijska natuknica).

98. Sunajko, Goran.
kopernikanski obrat, 2012. (enciklopedijska natuknica).

99. Sunajko, Goran.
hegemonija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

100. Sunajko, Goran; redakcija Filozofskog leksikona.
autonomija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

101. Sunajko, Goran; redakcija Filozofskog leksikona.
autoritet, 2012. (enciklopedijska natuknica).

102. Sunajko, Goran; Tvrtko Jolić.
vlast, 2012. (enciklopedijska natuknica).

103. Sunajko, Goran.
Zašto je Marx bio u pravu, 2011. (osvrt).

104. Sunajko, Goran.
Young, Iris Marion, 2011. (enciklopedijska natuknica).

105. Sunajko, Goran.
državljanstvo, 2009. (enciklopedijska natuknica).

106. Sunajko, Goran.
Bošnjaci, 2009. (enciklopedijska natuknica).

107. Sunajko, Goran.
antifašizam, 2009. (enciklopedijska natuknica).

108. Sunajko, Goran.
Voegelin, Eric Herman, 2009. (enciklopedijska natuknica).

109. Sunajko, Goran.
vođa, 2009. (enciklopedijska natuknica).

110. Sunajko, Goran.
vladavina, 2009. (enciklopedijska natuknica).

111. Sunajko, Goran.
utopija, 2009. (enciklopedijska natuknica).

112. Sunajko, Goran.
urota, 2009. (enciklopedijska natuknica).

113. Sunajko, Goran.
unitarizam, 2009. (enciklopedijska natuknica).

114. Sunajko, Goran.
trockizam, 2009. (enciklopedijska natuknica).

115. Sunajko, Goran.
Trocki, Lav, 2009. (enciklopedijska natuknica).

116. Sunajko, Goran.
Hayek, Friedrich August von, 2009. (enciklopedijska natuknica).

117. Sunajko, Goran.
socijalizam, 2008. (enciklopedijska natuknica).

118. Sunajko, Goran.
Sieyès, Emanuel Joseph, 2008. (enciklopedijska natuknica).

119. Sunajko, Goran.
tolerancija, 2008. (enciklopedijska natuknica).

120. Sunajko, Goran.
teror, 2008. (enciklopedijska natuknica).

121. Sunajko, Goran.
Ruge, Arnold, 2007. (enciklopedijska natuknica).

122. Sunajko, Goran.
Saint–Simon, Claude Henry de Rouvroy, 2007. (enciklopedijska natuknica).

123. Sunajko, Goran.
samoupravljanje, 2007. (enciklopedijska natuknica).

124. Sunajko, Goran.
Savez komunista, 2007. (enciklopedijska natuknica).

125. Sunajko, Goran.
socijaldemokracije, 2007. (enciklopedijska natuknica).

126. Sunajko, Goran.
nova ljevica, 2005. (enciklopedijska natuknica).Popularni radovi:

1. Sunajko, Goran
Novi suverenizam-stara demagogija, 2019., Glas Slavonije

2. Sunajko, Goran,
Socijalna država, 2019., Glas Slavonije

3. Sunajko, Goran,
Demokracija je eksces: Što ostaje od pariške '68?, 2018., H-ALTER

4. Sunajko, Goran,
Antikapitalizam, 2018. Glas Slavonije

5. Sunajko, Goran,
Zašto ljevica ne može na vlast?!, 2018., H-ALTER

6. Sunajko, Goran,
Sekularna država je pleonazam, 2017. H-ALTER