Naziv
Estetika - opći predmet
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
58630
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/preddipl-studij/estetika-opci-predmet/
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  3. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
  4. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar