Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Četvrtkom 10–11
Soba
B-123
Telefon
01/4092-086
E-mail
igligoric@m.ffzg.unizg.hr

Rođen je 1989. u Slavonskome Brodu. Diplomirao je 2013. kroatistiku i lingvistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Na istome je fakultetu doktorirao (Kategorije i funkcije uzvika i veznika u hrvatskome jeziku, 2017). Do 2016. radio je u odgojno-obrazovnim ustanovama u Zagrebu. U listopadu 2016. izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku; u siječnju 2018. poslijedoktoranda. Od listopada 2019. zaposlen je kao poslijedoktorand na Odsjeku za kroatistiku pri Katedri za hrvatski standardni jezik; docent 2023. Radio je i radi kao lektor i kao profesor hrvatskoga kao inoga jezika. U Školskoj je knjizi suradnik za hrvatski jezik i za leksikografiju od 2013. Pročelnik je Odjela za jezikoslovlje Matice hrvatske od 2021. Član je Uprave, Stručnoga vijeća i programski tajnik Zagrebačke slavističke škole (2022–23); voditelj od 2024. Prvi je dobitnik Nagrade "Stjepan Babić".

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Hrvatski jezik od 1850-ih do 1880-ih Suradnik
2021 - 2021 Hrvatski jezik od 1960-ih do 1990-ih Suradnik
2020 - 2020 Hrvatski jezik od 1930-ih do 1960-ih Suradnik
2018 - 2019 Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO Suradnik

Ključni istraživački interes
 • hrvatski jezik
 • opća lingvistika
 • kognitivna lingvistika
 • morfologija
 • sintaksa
 • semantika
 • analiza diskursa
 • hrvatski kao ini jezik
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Matica hrvatska, Odjel za jezikoslovlje (Pročelnik)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2023. Međunarodna znanstvena konferencija "Hrvatski kao ini jezik - VIII. HIDIS", Hrvatsko filološko društvo, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Matica iseljenika (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Međunarodna znanstvena konferencija "Hrvatski kao drugi i strani jezik - VII. HIDIS", Hrvatsko filološko društvo, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Matica iseljenika (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Međunarodni znanstveni skup "Dijete i jezik danas", Fakultet za odgojno obrazovne znanosti u Osijeku (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Međunarodni znanstveni skup "Dijete i jezik danas", Fakultet za odgojno obrazovne znanosti u Osijeku (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Međunarodni znanstveni skup "Tadijino stoljeće: povijest, kultura, identitet", Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Fakultet za slavensku filologiju u Poznanju (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. Međunarodna znanstvena konferencija "Hrvatski kao drugi i strani jezik - VI. HIDIS", Hrvatsko filološko društvo, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Matica iseljenika (međunarodni, znanstveni)
Nagrade i priznanja
 • 2023. Nagrada "Stjepan Babić"

Opis znanstvene djelatnosti
Bibliografija: https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/33399.