Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Ponedjeljak 12:00-13:30
Soba
Telefon
01/4629765
E-mail
mtuta@suvag.hr

Marijana Tuta Dujmović profesorica je fonetike i kroatistike. Od 2011. godine radi u Centru za umjetnu pužnicu i ranu rehabilitaciju slušanja Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, a u rujnu 2019. postaje voditeljicom Centra. Tijekom 2015. i 2016. dodatno se stručno usavršava u području programiranja i funkcionalnosti sustava umjetnih pužnica kojim stječe dodatna znanja kojim se osposobljava za provođenje postupaka prilagodbe procesora govora, priključivanja i prve prilagodbe te provjere funkcionalnosti komponenti umjetne pužnice.
Kao predavač je sudjelovala na domaćim i međunarodnim simpozijima iz područja rehabilitacije slušanja i govora, a iz istog područja drži predavanja u sklopu Općeg verbotonalnog seminara i Specijalističkog seminara u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG te na kolegiju Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od rujna 2020. radi kao vanjski suradnik na Odsjeku za fonetiku Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Audiotehnika.
Od 2012. do 2016. bila je članica predsjedništva Odjela za Fonetiku Hrvatskog filološkog društva, od 2016. do 2020. predsjednica Hrvatske verbotonalne udruge, a od 2016. do 2020. tajnica Društva fonetičara zaposlenih u zdravstvu.
2012. upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
2006.-2012 dva puta na godinu radila je kao mentorica na Govorničkoj školi „Ivo Škarić“ za darovite srednjoškolce, u organizaciji MZOŠ-a i HFD-a.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska strukovna udruga fonetičara (HSUF)
  • Hrvatska verbotonalna udruga
  • Udruga fonetičara zaposlenih u zdravstvu
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)