Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
četvrtkom od 19:00 do 20:30 preko Zooma
Soba
Concordia University, Montreal, FB1000.08
Telefon
+514 848-2424 x2302
E-mail
veno.volenec@concordia.ca

Veno Volenec izvanredni je profesor na Sveučilištu Concordia u Montrealu, gdje predaje kolegije iz opće lingvistike, fonetike i kognitivne neuroznanosti. Pri istoj instituciji pokretač je i direktor laboratorija za istraživanje govorne proizvodnje. Glavna su mu područja znanstvenoga djelovanja teorijska fonologija, odnos fonologije i fonetike te neurobiologija jezika i govora. Osnivač je logičke fonologije i kognitivne fonetike, čije je teorijske postavke i empirijske rezultate iznio u nizu publikacija i pozvanih izlaganja.

Razdoblje Naziv Uloga
2019 - 2021 Coarticulation in Croatian speech: instrumental investigation Suradnik

Ključni istraživački interes
  • generativna lingvistika
  • fonologija
  • fonetika
  • kognitivna neuroznanost

Opis znanstvene djelatnosti
Popis radova u hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Volenec,%20Veno%20%2838781%29|text|profile