Naziv
Fonetika i fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
3
Šifra
51306
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s fonologijom kao lingvističkom disciplinom, razvojem fonoloških teorija, odnosom fonetike i fonologije (fonem-glas), distinktivnim obilježjima, fonotaktičkim ogranicenjima, fonološkim procesima (asimilacijama) i pojmom prikrivene sustavnosti.Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, određenje fonologije i fonetike.
 2. Osnove fonetike.
 3. Osnove fonologije.
 4. Sučelje fonetike i fonologije.
 5. Fonološke teorije 1 - od Antike do strukturalizma.
 6. Fonološke teorije 2 - strukturalizam.
 7. Fonološke teorije 3 - Generativna i post-SPE teorije.
 8. Fonološke teorije 4 - Optimalnosna teorija.
 9. Distinktivna obilježja u fonološkim teorijama.
 10. Fonološke teorije 5 - kognitivna fonologija i ostali funkcionalistički pristupi.Fonologija hrvatskog jezika.
 11. Fonologija hrvatskog jezika.
 12. Slog i struktura sloga.
 13. Dječja fonologija i fonološki procesi.
 14. Prikrivena sustavnost.
 15. Kolokvij i evaluacija

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove iz fonetike i fonologije.
 2. Usporediti fonološke teorije.
 3. Primjeniti različite klasifikacije distinktivnih obilježja u fonološkom opisu glasova.
 4. Nabrojati fonološke procese.
 5. Definirati pojam prikrivene sustavnosti.
Metode podučavanja
predavanja
mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
zadaće
završni ispit

Obavezna literatura
 1. Hayes, B. (2009). Introductory Phonology. Chicester: Wiley-Blackwell. (Blackwell Texbooks in Linguistics).
 2. Jelaska, Z. (2004). Fonološki opisi hrvatskog jezika. Zagreb: Sveučilišna naklada.
 3. odabrani članci
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar