Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
zimski semestar: utorkom od 17.30 do 18.30
Soba
B-212
Telefon
01/4092-113
E-mail
ppozgaj@ffzg.hr

Petra Požgaj rođena je 28. rujna 1994. godine u Varaždinu. Preddiplomski i diplomski studij komparativne književnosti i anglistike završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomiravši 2019. godine. Iste je godine upisala Poslijediplomski doktorski studij znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture, u okviru kojeg radi na disertaciji posvećenoj popularnim časopisima za mlade koji su se u razdoblju od sredine pedesetih do kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća objavljivali u Hrvatskoj razmatrajući ih u kontekstu rasprava o mladima i popularnoj kulturi u jugoslavenskoj periodici. U sklopu studija usavršavala se na sveučilištima u Ljubljani i Beču, a usto je sudjelovala u radu dvaju uredništava studentskog Časopisa za književnu i kulturnu teoriju „k.“. Nekoliko je godina radila kao prevoditeljica, a od 2021. zaposlena je na Odsjeku za komparativnu književnost kao asistentica.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • teorija književnosti
  • kulturalni studiji
  • feministička teorija