Naziv
Odsjek za komparativnu književnost
Lokacija
Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
Pročelnica
dr.sc. Maša Grdešić, doc.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. David Šporer, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Kristina Grgić, doc.
Satničarka
Tena Mužević

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Luka Bekavac, doc. B-212 4092-113 lbekavac@ffzg.hr
dr.sc. Tomislav Brlek, izv. prof. B-211 +6120112 tbrlek@ffzg.hr
dr.sc. Lada Čale Feldman, red. prof. B-214 4092 115 lcfeldma@ffzg.hr
dr.sc. Dean Duda, red. prof. B 211 2112 dean.duda@ffzg.hr
dr.sc. Nikica Gilić, red. prof. B-216 01/4092-116 ngilic@ffzg.hr
dr.sc. Maša Grdešić, doc. B-212 01/4092-113 mgrdesic@ffzg.hr
dr.sc. Kristina Grgić, doc. B 212 6120-113 kgrgic2@ffzg.hr
dr.sc. Slaven Jurić, izv. prof. B-211 sjuric@ffzg.hr
dr.sc. Višnja Kačić Rogošić, doc. B-216 00385 1 4092 116 vrogosic@ffzg.hr
dr.sc. Krunoslav Lučić, doc. B-216 01/4092-116 klucic@ffzg.hr
dr.sc. Željka Matijašević, red. prof. B 212 014092112 zmatijas@ffzg.hr
dr.sc. Branislav Oblučar, doc. B-213 6120-200, kućni: 2200 boblucar@ffzg.hr
dr.sc. Cvijeta Pavlović, red. prof. B-215 01/4092-235 cvijeta.pavlovic@ffzg.hr
dr.sc. Lovro Škopljanac, doc. B-216 4092-116 lskoplja@ffzg.hr
dr.sc. David Šporer, izv. prof. B-214 4092-214 david.sporer@ffzg.hr
dr.sc. Ana Tomljenović B-214 6120-114 atomljen3@ffzg.hr
dr.sc. Andrea Zlatar-Violić, red. prof. B 213 4092-200 azviolic@ffzg.hr

Naziv Šifra
Diplomski ispit na studiju Komparativne književnosti 127545
Diplomski rad na studiju Komparativne književnosti 127544
Esej 56817
Esej II 129078
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu 118095
Filmologija: Struktura filmskog djela 198929
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I. 170535
Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II. 160774
Komparativna književnost: Haiku pjesništvo 131575
Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti 78333
Komparativna književnost: Renesansni ep 52670
Komparativna književnost: Strani i domaći 198922
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825
Opća povijest književnosti: Autobiografski i biografski diskurs 198924
Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela 170541
Opća povijest književnosti: Čitanje klasika 160776
Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje 184236
Opća povijest književnosti: Ibsen i modernistička prijelomnica 145560
Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana 160779
Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih 132091
Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu 145561
Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota 160782
Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi 198928
Opća povijest književnosti: Povijesni roman 145533
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti 125456
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači 145562
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430
Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska 90147
Opća povijest književnosti: Reprezentacija tijela u književnosti 198926
Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo 81442
Teatrologija i dramatologija: Gluma i drama 131549
Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija 131855
Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor 118559
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište 198923
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203
Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti 125459
Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura 145546
Teorija književnosti: Figura čitateljice 145534
Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike 170551
Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma 160789
Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza 50867
Teorija književnosti: Poststrukturalizam 97220
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije 118103
Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam 102105
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435
Teorija književnosti: Teorija romana 118561
Teorija književnosti: Teorijski klasici 20. stoljeća 145568
Teorija književnosti: Uvod u kulturalne studije 64214
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671
Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha 52682

Preddiplomski studiji
  1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij