Naziv
EU i međunarodne organizacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
124214
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja upoznaju sa strukturom i načinom funkcioniranja Europske unije, a kroz vježbe nauče prevoditi tekstove vezane uz Europsku uniju, bilo da je riječ o novinskim člancima o Uniji ili o tekstovima kakve produciraju institucije same Unije (npr. direktive, uredbe, mišljenja; web stranice, brošure). Studenti se do kraja kolegija moraju naučiti služiti relevantnim tiskanim i elektroničkim resursima te sastavljati vlastite glosare terminologije. Kompetentno i argumentirano mogu braniti vlastiti prijevod ili se kritički osvrnuti na tuđi.
Sadržaj
 1. Uvod. Sadržaj i ciljevi kolegija, studentske obveze i elementi vrednovanja. Vježba prevođenja.
 2. Osnovne informacije o EU: zastava, simboli, himna, Dan Europe, Schumanova deklaracija. Površina i stanovništvo. Vježba prevođenja.
 3. Struktura i organizacija: institucije i njihovo funkcioniranje, prvi dio. Vježba prevođenja.
 4. Struktura i organizacija: institucije i njihovo funkcioniranje, drugi dio. Vježba prevođenja.
 5. Povijest EU-a: ključni datumi i dokumenti. Proširenje EU-a. Vježba prevođenja.
 6. Politike EU-a. Vježba prevođenja.
 7. Službeni jezici Unije. Politika višejezičnosti. Vježba prevođenja.
 8. Prevođenje za institucije EU-a (pismeno i usmeno). Vježba prevođenja.
 9. Vrste pravnih akata EU-a. Prevođenje pravne stečevine EU-a. Vježba prevođenja.
 10. Jedinstveno tržište. Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata na hrvatski. Vježba prevođenja.
 11. Ekonomska i monetarna unija (EMU). Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata na hrvatski. Vježba prevođenja.
 12. Temeljna prava i slobode građana EU-a. Vježba prevođenja.
 13. Hrvatska i EU. Vježba prevođenja.
 14. MMF i Svjetska banka. Vježba prevođenja.
 15. UN i OESS. Vježba prevođenja.

Ishodi učenja
 1. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 2. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 3. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
 4. procijeniti vlastite kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
Metode podučavanja
Predavanja, studentske prezentacije, individualni i grupni rad na prijevodnim zadacima, rasprave, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Ispit je pisani, a sastoji se od testa znanja i od prijevoda u oba pravca.

Obavezna literatura
 1. Šarčević, S., ur. 2001. Legal Translation, Preparation for Accession to the European Union. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 2. Portal https://europa.eu/
 3. Portal Eur-Lex
Dopunska literatura
 1. Wagner, E., S. Bech & J. M. Martinez. 2002. Translating for the European Institutions. Manchester: St. Jerome Publishing.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij