Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
B-013
Telefon
4092056
E-mail
npavlovi@ffzg.hr

OBRAZOVANJE
2007. doktorat iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili u Tarragoni (Španjolska)
2000. magisterij iz lingvistike, Filozofski fakultet
1990. diploma iz engleskog i španjolskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet

RADNO ISKUSTVO
2022. redoviti profesor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2016. izvanredni profesor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2010. docent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2000. viši lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
1996. lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
1991. prevoditeljica na Hrvatskoj radioteleviziji i u novinskoj agenciji Reuters


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA
znanost o prevođenju – istraživanja prijevodnih procesa, nove tehnologije u prevođenju i istraživanju prevođenja, metodologija znanstvenog istraživanja, obrazovanje prevoditelja

UREDNIŠTVA
Suurednica znanstvenog časopisa The Interpreter and Translator Trainer (Routledge)
Članica uredništva znanstveno-stručnog časopisa za istraživanja prevođenja i terminologije Hieronymus (FF press)

ČLANSTVA U STRUKOVNIM UDRUGAMA
European Society for Translation Studies (EST)
TREC – Thematic network on empirical and experimental research in translation
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)
Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS)

JEZICI
hrvatski: materinski jezik
engleski: C2
španjolski: B1-B2
francuski: A1-B1

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Language in the human-machine era (LITHME)
2018 - 2019 Proučavanje i poučavanje primjene novih tehnologija u prevođenju Voditelj

Ključni istraživački interes
 • istraživanja prijevodnih procesa
 • nove tehnologije u prevođenju i istraživanju prevođenja
 • metodologija znanstvenog istraživanja
 • obrazovanje prevoditelja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Society for Translation Studies (EST) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
 • Thematic network on empirical and experimental research in translation (TREC) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Translation and Interpreting Responding to the Challenges of Contemporary Society, Sveučilište u Ljubljani, Filozofski fakultet (-, -)
 • 2017. II CILE - Colóquio Internacional de Línguas Estrangeiras, Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (glavna urednica)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (glavna urednica)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (glavna urednica)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (glavna urednica)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (glavna urednica)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (glavna urednica)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (glavna urednica)
 • The Interpreter and Translator Trainer, Routledge - Taylor and Francis Group ,Milton Park, Abingdon, UK (Glavna urednica)
 • The Interpreter and Translator Trainer, Routledge - Taylor and Francis Group ,Milton Park, Abingdon, UK (Glavna urednica)
 • The Interpreter and Translator Trainer, Routledge - Taylor and Francis Group ,Milton Park, Abingdon, UK (članica uredničkog odbora)
 • The Interpreter and Translator Trainer, Routledge - Taylor and Francis Group ,Milton Park, Abingdon, UK (članica uredničkog odbora)
 • The Interpreter and Translator Trainer, Routledge - Taylor and Francis Group ,Milton Park, Abingdon, UK (članica uredničkog odbora)
 • The Interpreter and Translator Trainer, Routledge - Taylor and Francis Group ,Milton Park, Abingdon, UK (članica uredničkog odbora)