Naziv
Francuska književnost: srednjovjekovlje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
52462
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
upoznavanje i analiza francuske srednjovjekovne književnosti i civilizacije
Sadržaj
 1. Gallia u kasnoj antici
 2. les grandes migrations
 3. Regnum Francorum ! Gregorius Turonensis: Historiarum L. X
 4. Regnum Francorum II: Charlemagne et la Renaissance carolingienne
 5. Pismenost: prvi spomenici francuskog jezika
 6. Pustolovni roman I: Chansons de geste: Chanson de Roland
 7. Pustolovni roman II: Chrétien de Troyes
 8. Pustolovni roman III: la légende arthurienne
 9. La renaissance du XIIe siècle
 10. Historiografija: Geoffroi de Villehardouin
 11. Udvorna književnost; Roman de la Rose
 12. Francois Villon
 13. Opće značajke: visoka/niska kultura;bilingvizam, insularnost
 14. Opće značajke: od subrimskog svijeta do Francuske
 15. Kraj srednjovjekovlja i početak ranog moderniteta

Ishodi učenja
 1. upoznavanje s francuskom srednjovjekovnom književnošću
 2. stjecanje vještina analize i čitanja starofrancuskih i srednjefrancuskih tekstova
 3. upoznavanje s suvremenim tumačenjima srednjovjekovnih književnih tekstova
Metode podučavanja
predavanje, seminari, diskusije i analize tekstova
Metode ocjenjivanja
seminarski rad i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Zumthor, P., Essai de poétique médiévale, Paris 1974
 2. Le Goff, J., La Civilisation de l'Occident médiéval, Paris 1964.
 3. Vidan, G. (ur), Povijest svjetske književnosti: Francuska književnost, Zagreb 1987
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar