Naziv
Gotička arhitektura Istre
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
125508
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Ljetni semestar