Naziv
smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti umjetnosti
magistra povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 10 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 55 ECTS bodova (13572)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Frankapani kao naručitelji 170234
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Kustoske prakse 146665
Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija 131802
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije 170248
Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije 128892
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija 184289
Transformacije antičkog svijeta 118190
Umjetnost Trecenta 118192
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290
3. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13424)
4. Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13425)
5. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13426)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 10 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 55 ECTS bodova (13572)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Frankapani kao naručitelji 170234
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Kustoske prakse 146665
Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija 131802
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije 170248
Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije 128892
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija 184289
Transformacije antičkog svijeta 118190
Umjetnost Trecenta 118192
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290
3. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13424)
4. Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13425)
5. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13426)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 10 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 55 ECTS bodova (13572)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Frankapani kao naručitelji 170234
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Kustoske prakse 146665
Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija 131802
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije 170248
Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije 128892
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija 184289
Transformacije antičkog svijeta 118190
Umjetnost Trecenta 118192
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290
3. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13424)
4. Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13425)
5. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13426)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 10 ECTS - tijekom studija odabrati 55 ECTS bodova (13572)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Frankapani kao naručitelji 170234
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Kustoske prakse 146665
Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija 131802
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije 170248
Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije 128892
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija 184289
Transformacije antičkog svijeta 118190
Umjetnost Trecenta 118192
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290
3. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13424)
4. Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13425)
5. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13426)