Naziv
Indijska književnost 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
69608
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći prepoznati i imenovati glavne značajke poetike i estetike različitih indijskih književnih razdoblja i rodova (śravya – starija (1) i mlađa (2), nāṭya – starija (3) i mlađa (4), novija indijska književnost (5) – dravidska i novoindoarijska (6)).
  2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih književnih razdoblja i rodova u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u okviru povijesti indijskih književnosti.
  3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila pojedinih književnih razdoblja i rodova, te ih međusobno usporediti.
  4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti stilistički i sadržajno književna djela različitih razdoblja i rodova u odnosu na društveno-povijesni i kulturni kontekst.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Ljetni semestar