Naziv
Indijska književnost 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS
3
Šifra
69608
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studenata s klasičnom indijskom književnošću – dramom i poetikom. Pristup je književno povijesni unutar pojedinog žanra.
Sadržaj
 1. Nāṭya: klasično indijsko kazalište, uvodne napomene, stilska obilježja i društveni okvir.
 2. Nāṭyaśāstra i teatrologija: uvod.
 3. Nāṭyaśāstra: pregled sardržaja.
 4. Teorije o početku drame u Indiji.
 5. Rana drama: Aśvaghosa i Bhāsa
 6. Rana drama: Śūdraka
 7. Kālidāsa: uvodne napomene
 8. Kālidāsa: pregled radnje triju drama.
 9. Kālidāsa: stilska i estetska obilježja, povijesna važnost.
 10. Zrela drama: Viśākhadatta i Harṣa
 11. Kasnija drama: Nārāyaṇa.
 12. Kasnija drama: Bhavabhūti.
 13. Poetika: ālaṃkāra śāstra. Povijest, izvori i glavna obilježja.
 14. Poetika: teorija rase.
 15. Završni osvrt na povijet indijske klasične drame i poetike.

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati i imenovati glavne značajke poetike i estetike klasične indijske drame.
 2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih književnih razdoblja i rodova u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u okviru povijesti indijskih književnosti.
 3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila klasičnoga indijskoga kazališta, te ih međusobno usporediti.
 4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti stilistički i sadržajno književna djela različitih razdoblja i rodova u odnosu na društveno-povijesni i kulturni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja; kako bi studenti bolje upoznali pojedine književne oblike nastavnici će im prirediti primjere za čitanje (u prijevodu) iz pojedinih književnih razdoblja koji će se na satu tumačiti.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973.), Stara indijska književnost, Zagreb.
 2. Gőnc-Moačanin, Klara (1996.), Sahṛdaya. Književno putovanje sa srcem u Indiju, Zagreb. (odabrani dijelovi)
 3. Gőnc-Moačanin, Klara (2002.), Grčka tragedija – indijska nāṭya – japanski nō, Zagreb. (odabrani dijelovi)
Dopunska literatura
 1. Glasenapp, Helmuth von: Die Literaturen Indiens : von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, A.Kröner Verlag, Stuttgart, 1961./Das Drama, str.233-247
 2. Konow, Sten: Das indische Drama, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, Berlin&Leipzig, 1920.
 3. Macdonell, Arthur A.: A History of Sanskrit Literature, Motilal Banarsidass, 1976. (1.izd.1899.) /The Drama, str.292-311/
 4. Renou, L.& J.Filliozat: L’Inde classique: manuel des études indiennes, Payot, Paris, Vol.1,1947.; Vol.2,1953.; Vol.2, Le théâtre, str.259-297
 5. Richmond, F.P.: The Classical Tradition and its Predecessors u Indian Theatre: Traditions of Performance, ed. by F.P.Richmond, D.L.Swann, P.B.Zarrilli, University of Hawaii Press, Honolulu, 1990., str.21-85.
 6. Theater of Memory : The Plays of Kālidāsa, ed.by B.S.Miller, Columbia University Press, New York, 1984. str.3-81.
 7. Winternitz, Moriz: Geschichte der indischen Literatur, Bd.3, K.F.Koehler Verlag, Stuttgart, 1968. (1.izd.1920.) /Dramatische Dichtung, str.160-265/

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar