Naziv
Indijska književnost 6
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS
3
Šifra
66366
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studenata s novijom novoindoarijskom književnošću. Od novoindoarijskih književnosti naglasak je na povijesnom pregledu hindske književnosti; manje se detaljno prikazuju bengalska i maratska književnosti te se spominje i anglo-indijska i indo-anglijska književnost.
Sadržaj
 1. Delhijski sultanat, Moguli, Dvorski pjesnici 16. st..
 2. Razdoblje rīti 17. – 19. st.
 3. Englezi u Indiji; 19. st. hindustāni, khaṛī bolī.
 4. Razvoj hindske proze.
 5. Bharatendu Hariścandra.
 6. Pisci 20. st.: M. Dvivedi.
 7. Pisci 20. st.: chāyāvād.
 8. Pisci 20. st.: Premcand.
 9. Obilježja hindske književnosti u drugoj polovici 20. st.
 10. Hindska književnost u 21. st.
 11. Urdska književnost.
 12. Maratska književnost – Jñāndev, Nāmdev, Eknāth, Tukārām
 13. Bengalska književnost od 17. – 19. st.; Rāmmohān Rāy, Madhusūdan Datta, Baṅkimcandra Caṭṭopādhyāy.
 14. Rabīndranāth Tagore
 15. Indo-anglijska književnost, Anglo-indijska književnost

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati i imenovati glavne značajke poetike i estetike različitih indijskih književnih razdoblja i rodovamoderne i suvremene hindske književnosti.
 2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih književnih razdoblja i rodova moderne i suvremene hindske književnosti u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u okviru povijesti indijskih književnosti.
 3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila pojedinih književnih razdoblja i rodova moderne i suvremene hindske književnosti, te ih međusobno usporediti.
 4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti stilistički i sadržajno književna djela različitih razdoblja i rodova moderne i suvremene hindske književnosti u odnosu na društveno-povijesni i kulturni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja; kako bi studenti bolje upoznali pojedine književne oblike nastavnici će im prirediti primjere za čitanje (u prijevodu) iz pojedinih književnih razdoblja koji će se na satu tumačiti.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Jain, S.S.: O hindskoj poeziji u Suvremena indijska poezija, A.Cesarec, Zagreb, 1979., str.9-19
 2. Markova, D.: Some Remarks on the Hindī Short Story, Archiv Orientalni, 4, 1998., str.303-317
 3. McGregor, R.S.: Hindī Literature of the Nineteenth and early Twentieth Centuries, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1974.
Dopunska literatura
 1. Gönc Moačanin, K.: Tagore u Sahṛdaya – književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996 str.89-135 (Uspomeni pjesnika Rabīndranātha Tagorea (1861-1941), str.89-102; Apologija koja to nije – Rabīndranāth Tagore kao romanopisac i sanskrtska prozna tradicija, I+III, str.103-109+114-117; Pjesnik Rabīndranāth Tagore, str.119-135)
 2. Rushdie, S: Introduction u The Vintage Book of Indian Writing 1947-1997, ed.by S.Rushdie and E.West, Vintage, London, 1997., str.IX-XXII
 3. Wilhelm, F.&H.G.Rawlinson: India and the Modern West u A Cultural History of India, ed.A.L.Basham, Oxford University Press, Delhi, 1989., str.470-486
 4. Schimmel, A.: Classical Urdū Literature from the Beginning to Iqbāl, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1975.
 5. Tulpule, S.G.: Classical Marāhī Literature – from the beginning to A.D. 1818, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1979.
 6. Zbavitel, D.: Bengali Literature, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1976.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar