Naziv
Povijest Grčke i Rima II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
199009
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima