Naziv
Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS bodovi
5
Šifra
204690
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar