Naziv
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
118164
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Dubinski kritički analizirati teorijske postavke koncepta demografske tranzicije kao dominantne populacijske teorije s važnim implikacijama na društvenu. kulturnu i ekonomsku povijest modernoga i suvremenoga doba. Širi je cilj uputiti studente na mogućnosti proučavanja povijesne demografije i korištenja njezinih metoda u historiografskom istraživanju.
Sadržaj
 1. Uvodno izlaganje o predmetu i problemima njegova proučavanja. Objašnjenje temeljnih pojmova, upoznavanje s literaturom
 2. Tema: Početak sustavnih demografskih istraživanja. Društveno uvjetovana smrtnost uzrokovana pojavom kuge. Značenje djela Danijela Defoa Dnevnik godine kuge. Istraživanja Johna Graunta, Edmonda Halleyja Petera Süssmilcha.
 3. Tema: Teorijski razvoj koncepta demografske tranzicije
 4. Tema: Društvenopovijesna uvjetovanost tranzicije mortaliteta
 5. Tema: Thomas Robert Malthus i antipopulacijska teorija. Uzroci prihvaćanja pesimizma Malthusova učenja u Francuskoj.
 6. Tema: Populacijska istraživanja povezana s industrijskom revolucijom. Ideje Davida Ricarda i John Stuarta Milla. Kritičari Malthusova učenja.
 7. Tema: Tranzicija fertiliteta - društveni model
 8. Tema: Tranzicija fertiliteta - kulturološki model
 9. Tema: Tranzicija fertiliteta - ekonomski model
 10. Tema: Ireverzibilnost demografske tranzicije.
 11. Tema: Pristupi u interpretaciji povijesnog modela demografske tranzicije u Hrvatskoj.
 12. Tema: Pristupi u interpretaciji povijesnog modela demografske tranzicije u Hrvatskoj.
 13. Tema: Pristupi u interpretaciji povijesnog modela demografske tranzicije u Hrvatskoj.
 14. Tema: Pristupi u interpretaciji povijesnog modela demografske tranzicije u Hrvatskoj
 15. Tema: Završni zaključci

Ishodi učenja
 1. Produbiti poznavanje ključnih fenomena razvoja stanovništva.
 2. Poznavati temeljne teorijske paradigme povijesnog razvoja stanovništva.
 3. Kritički analizirati podatke iz literature i demografskih izvora.
 4. Primijeniti odgovarajuća znanja o teorijskim paradigmama, metodama i konceptima povijesne demografije neophodna za konceptualizaciju vlastitih istraživanja.
Metode podučavanja
izlaganje, tumačenje, komparacija, raspravljanje i razgovor o pročitanim tekstovima
Metode ocjenjivanja
usmena i pismena provjera

Obavezna literatura
 1. Wertheimer-Baletić, Alica. 1999. Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Nakladnička kuća MATE
Dopunska literatura
 1. Caldwell C. John. 1982. Theory of fertility decline. London-New York: Academic press
 2. Mitchell, Brian R. 2003. International historical statistics: Europa: 1750 - 2000. New York Basingstoke
 3. Jones, Gavin. W. (ed.) 1997. The continuing demographic transition. New York: Academic press.
 4. Chesnais, Jean-Claude. 1992. The demographic transition: stages, patterns and economic implications: A longitudinal study of sixty-seven countries covering the period 1720 - 1984. Oxford: Oxford university press
 5. Petersen, William. 1965. Politics of population. New York: Anchor books
 6. Hutchinson, E. P. 1967. The population debate: The development of conflicting teories up to 1900. Boston: Houghton Mifflin Company

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar