Naziv
Književnost u nastavi I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
3
Šifra
117633
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s teorijom i praksom školske nastave i ukupne školske recepcije hrvatske i svjetske književnosti; osposobiti studente za izvedbu nastave hrvatske i svjetske književnosti u osnovnim i srednjim školama.
Sadržaj
 1. 1. Interpretativno čitanje
 2. 2. Metodički sustavi
 3. 3. Programi, vrste sati, lokalizacije
 4. 4. Motivacije u nastavi književnosti
 5. 5. Interpretacija u nastavi (prvi dio)
 6. 6. Interpretacija u nastavi (drugi dio)
 7. 7. Teorija književnosti u nastavi: Emil Staiger (lirski stil)
 8. 8. Teorija književnosti u nastavi: Emil Staiger (epski i dramski stil)
 9. 9 Metodički pristup Eliotovoj Pustoj zemlji (prvi dio: motivacija, lokalizacija, int. čitanje, interpretacija, priprema učenika koji aktivno sudjeluju u satu)
 10. 10. Metodički pristup Eliotovoj Pustoj zemlji (drugi dio: intepretacija, sinteza)
 11. 11.Pejzažno pjesništvo u nastavi
 12. 12. Domoljubno pjesništvo u nastavi
 13. Metodički pristup književnomu liku
 14. 14. Pristup baladama: Hasanaginica
 15. 15. Kvintilijan i nastava hrvatskoga jezika

Ishodi učenja
 1. osposobljenost za izbor i uporabu sustava i metoda tumačenja primjerenih književnomu djelu i učenicima
 2. osposobljenost za Interpretativno čitanje književnih djela
 3. osposobljenost za primjenu teorije i povijesti književnosti u nastavi i interpretaciji namijenjenoj učenicima
 4. osposobljenost za recepciju i interpretaciju klasika hrvatske i svjetske književnosti u nastavi, s naglaskom na lirici
 5. osposobljenost za primjenu retoričkih tehnika u nastavi
Metode podučavanja
Predavanja, rad na tekstu, usmjereno čitanje i čitanje sa zadatkom;
studentska izlaganja i vježbe razrednih situacija;
pisanje pripreme
Metode ocjenjivanja
Znanje se provjerava tijekom seminara, tako da studenti moraju pokazati da su svladali teorijske upute s predavanja i iz literature, te da ih umiju primijeniti u praktičnom radu.
Pisani ispit sastoji se od 15 upita, na koje studenti 45 minuta odgovaraju kratkim rečenicama.
Tijekom usmenoga ispita studenti dokazuju da su svladali i dijelove gradiva na koje nisu točno odgovorili u pisanom dijelu ispita; moraju dokazati da poznaju gradivo u cijelosti.

Obavezna literatura
 1. Pandžić, Vlado: Hrvatski roman u školi, Profil, Zagreb 2001. (izabrana poglavlja)
 2. Rosandić, Dragutin: Metodika književnoga odgoja, Školska knjiga, Zareb 2005. (izabrana poglavlja)
 3. Slavić, Dean: Peljar za tumače, Književnost u nastavi (izabrana poglavlja), Profil, Zagreb 2011.
 4. Baldick, Chris: Oxford Concise Dictionary of Literary Terms, Oxford University
Dopunska literatura
 1. Beker, Miroslav: Suvremene književne teorije, SNL, Zagreb, 1986.
 2. Beker, Miroslav: Uvod u komparativnu književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 3. Biti, Vladimir: Pojmovnik suvremene književne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 1997.
 4. Cuddon, J.A.: Literary Terms and Literary Theory, Penguin, London 1998.
 5. Kajić, Rasima: Povezivanje umjetnosti u nastavi, Školske novine, Zagreb, 1991.
 6. Nikčević, Milorad: Transformacije i strukture, Školske novine, Zagreb, 1982.
 7. Maroević, Tonko: Napisane slike: likovna umjetnost u hrvatskoj Književnosti od Moderne do Postmoderne, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.
 8. Mattes, W. : Nastavne metode: 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učitelje, Naklada Ljevak, Zagreb 2007.
 9. Meyer, H.L.: Unterrischtsmethoden, Scriptor, Frankfurt 1987.
 10. Visinko, Karol: Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika: pisanje, Školska knjiga, Zagreb 2010.
 11. Žmegač, Viktor: Književnost i glazba, Matica hrvatska, Zagreb, 2003.
 12. Županović, Lovro: Hrvatski pisci između riječi i tona, Matica hrvatska, Zagreb 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij