Naziv
Komunikacija u odgoju i obrazovanju
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
5
Šifra
168281
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je steći znanja o vještinama i umjetnosti komunikacije, govorništvu, nenasilnoj i efikasnoj komunikaciji te razvijati vještine razgovora, aktivnoga slušanja, konstruktivnog diskutiranja, vođenja usmenih prezentacija - s primjenom u nastavi, u komunikaciji s kolegama, roditeljima, učenicima. navedeni u očekivanim ishodima
Sadržaj
 1. Važnost komunikacije u obrazovanju. Vještine u odnosima s ljudima. Vrste i ciljevi komunikacije Dogovor o načinu rada i studentskim obvezama.
 2. Elementi komunikacijskog procesa. Načela komunikacije. Povratna informacija
 3. Neverbalna komunikacija.
 4. Verbalna komunikacija. Distorzije u komunikaciji. Postavljanje pitanja.
 5. Prepreke za uspješnu komunikaciju. Asertivnost.
 6. Aktivno slušanje.
 7. Sukob i rješavanje sukoba.
 8. Komunikacija u školi.
 9. Debata.
 10. Priprema prezentacije Izrada koncepta prezentacije Oblikovanje prezentacije u PP
 11. Kolokvij. Snimanje u studiju.
 12. Njega glas. Paraverbalna komunikacija.
 13. Analiza govora i govorne vježbe.
 14. Izlaganje pred publikom Vježba predstavljanje studija
 15. Usmeni kolokvij i evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti znanja o vještinama i umjetnosti komunikacije, govorništvu, nenasilnoj i efikasnoj komunikaciji.
 2. Primijeniti vještine razgovora, aktivnoga slušanja, konstruktivnog diskutiranja, vođenja usmenih prezentacija u komunikaciji s kolegama, roditeljima, učenicima.
 3. Poznavati i primijeniti adekvatne alate komuniciranja
 4. Primijeniti navedena znanja i vještine u osobnom razvoju u svakodnevici.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave i seminara, aktivno sudjelovanje u radionicama, izrada i prezentacija samostalnih zadataka, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ajduković, M. (2003). Pretpostavke konstruktivnog rješavanja problema i sukoba u procesu socijalne rekonstrukcije. U: Dean Ajduković (ur.) Socijalna rekonstrukcija zajednice. Zagreb: DPP.
 2. Breakwell, G. M. (2001). Vještine vođenje intervjua. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Brown, R. (2006). Grupni procesi: dinamika unutar i između grupa. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Chapman, E. i O'Neil, S. L. (2003). Vodstvo: Osnovni koraci koje svaki menadžer treba znati. Zagreb: Mate.
 5. Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2003). Kako do DA: do dogovora pregovorom, a ne predajom. Zagreb: Neretva.
 6. Gnjato, V. (2003). Sastanci – interesno komuniciranje. Zagreb: Alinea.
 7. Nierenberg, J. i Ross, I. S. (2005). Tajne uspješnog pregovaranja. Zagreb: Školska knjiga.
 8. Weissman, J. (2006). Prezentacijom do uspjeha: Umijeće predstavljanja. Zagreb: Mate.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 10. semestar