Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Utorkom od 11:00 do 12.30 i uz prethodnu najavu mailom
Soba
B 312
Telefon
01/4092097
E-mail
dtomic@ffzg.hr

Diana Tomić doktorirala je 2013. godine na Doktorskom studiju lingvistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi kao docentica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta. Predaje više kolegija na prediplomskog i diplomskoj razini na više sastavnica (nositelj je kolegija Kultura javnog govorenja, Poslovno komuniciranje i medijski nastupi za kineziologe itd.), sudjelovala je u radu Ljetne škole Doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti. Također, kao predavač govorničkih i komunikacijskih vještina sudjeluje u cjeloživotnim edukacijama koje organizira fakultet. Od 2012. članica je Predsjedništva Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva, a od 2016. do 2020. bila je i predsjednica Odjela. Od 2015. je glavna tajnica časopisa za fonetiku Govor, sudjelovala je u radu različitih stručnih projekata (VOC.COM – financiran iz IPA sredstava EU, proGOVORi – financiran iz sredstava za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje MZO itd.). Njezin znanstveni interes obuhvaća dva područja: razvoj govora i retoričku pedagogiju.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2020 Mali i veliki čitači Voditelj
2020 - 2022 RHEFINE - Rhetoric for Innovative Education Voditelj
2017 - 2018 proGOVORi Voditelj

Ključni istraživački interes
 • razvoj govora
 • fonetski i fonološki razvoj
 • fonologija
 • retorička pedagogija
 • komunikologija i sport
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
 • International Phonetic Association (IPA) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 5. Dani Ive Škarića, Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva, Odsjek za anglistiku, Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku (-, -)
 • 2019. 10. Istraživanja govora, Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Glavna tajnica)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Glavna tajnica)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Glavna tajnica)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Glavna tajnica)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Glavna tajnica)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Glavna tajnica)
 • Govor, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva ,Zagreb (Glavna tajnica)

Opis znanstvene djelatnosti
Dr. sc. Diana Tomić (broj iz registra znanstvenika: 299271) bila je znanstvena novakinja na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma od 2007. godine. Područje njezinog znanstvenog interesa obuhvaća dječji govor, odnosno fonetski i fonološki razvoj, retoričku pedagogiju i komunikologiju u sportu.
S mentoricom i voditeljicom projekta prof. dr. sc. Vesnom Mildner sudjelovala je u međunarodnom projektu M. Yavasa s Florida International University: Acquisition of #sC onsets in children with phonological disorders: A crosslinguistic investigation u sklopu kojeg se proučavao razvoj izgovora konsonantskih skupina različitih odnosa stupnjeva sonornosti. Bila je uključena u validaciju hrvatske inačice Ljestvice razabirljivosti u kontekstu (engl. Intelligibility in Context Scale-ICS), upitnika za roditeljsku procjenu razabirljivosti dječjeg govora u sklopu projekta Višejezičnost i dječji govor (engl. Multilingual Children's Speech) pod vodstvom Sharynne McLeod sa Sveučilišta Charles Sturt iz Australije. U 2015. priključila se međunarodnoj istraživačkoj grupi Crosslinguistic Phonology Project sa Sveučilišta British Columbia iz Kanade.
Od 2014. sudjeluje u radu Potpora Sveučilišta u Zagrebu.

SUDJELOVANJA NA SKUPOVIMA
2020. - Days of Ivo Škarić 4: International Conference on Rhetoric, Postira, Hrvatska, konferencija je bila
planirana za travanj, sažetak je prihvaćen ali je otkazana.

2019. - 19. International Congress of Phonetic Sciences. Melbourne, Australija, 5.-9. kolovoza 2019.
- Slavic Cognitive Linguistics Conference 2019, Harvard, Cambridge, SAD, 12. – 14. 10. 2019.
- 10. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska, 05. -07.
12. 2019.

2018. - XXXII. međunarodni znanstveni skup HDPL‐a Jezik i um. Rijeka, Hrvatska, 3. - 5. svibnja 2018.
- 11. Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH). 6. i 7. srpnja, 2018.
- 4. znanstveno-stručna konferencija Motorička znanja u djece, Zagreb, Hrvatska, 31.8.2018.

2017. - 23. dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb, Hrvatska, 6. – 8. travnja, 2017.
- 21. znanstveni skup Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu "Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima", Brijuni,
Hrvatska 18. do 21. svibnja 2017.
- SPEECH AND LANGUAGE 2017, 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Speech and Language 27–29. 10. 2017. Beograd, Srbija


2016. - Days of Ivo Škarić 3: International Conference on Rhetoric, Postira, Hrvatska, 20. – 23. 04. 2016.
- XXXI. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja 12. – 14. svibnja 2016. Zagreb (Hrvatska).
- IX. Međunarodna konferencija verbotonalnog sistema: Translacijski pristup dijagnostici i rehabilitaciji
slušanja i govora, Zagreb, Hrvatska -19.-21- svibnja, 2016.


2015. - 18. International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, Škotska, 10.-14. kolovoza 2015.
- SPEECH AND LANGUAGE 2015, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Speech and Language 17–18. 10. 2015. Beograd, Srbija

2014. - XXVIII. međunarodni znanstveni skup HDPL: Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih
istraživanja 25. – 27. travnja 2014.
- Days of Ivo Škarić 2: International Conference on Rhetoric, Postira, Hrvatska, 23. – 26. 04. 2014.
- The 15th Meeting of the International Clinical Linguistics and Phonetics Association, Stockholm, Švedska, 11.-13. 6. 2014.

2013. - SPEECH AND LANGUAGE 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Speech and Language 25–26. 10. 2013. Beograd, Srbija
- 8. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska, 05. -07. 12. 2013.

2012. - Simpozij povodom osamdesetog rođendana prof. dr. sc. Marije Pozojević Trivanović, Zagreb, Hrvatska, 15.12. 2012
- Slavic Cognitive Linguistics Conference 2012, Zagreb, Hrvatska, 27. – 29. 09. 2012.*
- The 14th Meeting of International Clinical Linguistics and Phonetics Association, Cork, Irska, 27. – 30. 06. 2012.
- Moodle Moot Hrvatska 2012, Zagreb, Hrvatska, 13.06.2013.
- Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric, Postira, Hrvatska, 19. – 22. 04. 2012.

2011. - VII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema: Čovjek i govor - 50 godina, Zagreb, Hrvatska, 19. – 21.05.2011.
- Simpozij u spomen na Ivana Ivasa. Zagreb, Hrvatska. 5.12. 2011.
- 6th International Scientific Conference on Kinesiology. Integrative Power of Kinesiology. Opatija, Hrvatska, 8.-11. Rujna, 2011.
- 17th International Congress of Phonetic Sciences. Hong Kong, Kina, 17.-21. Kolovoza, 2011.

2010. - 7. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska, 09. -11. 12. 2010.
- The 13th Meeting of the International Clinical Linguistics and Phonetics Association, Oslo, Norveška, 23.-26.06.2010.
- 7th International Conference on Argumentation ISSA, Amsterdam, Nizozemska, 29.06.-02.07.2010.
- XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL, Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije metoda i primjene. Osijek, Hrvatska, 20.-22. 05. 2010.

2008. - The 12th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Istanbul, Turska, 25.-28.06.2008.

2007. - Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS). Zagreb, Hrvatska, 20.-22.09.2007
- 6. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 06.-08.12.2007.
- 16th International Congress of Phonetic Sciences. Saarbruecken, Njemačka, kolovoz, 2007.