Naziv
Centar za obrazovanje nastavnika
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Tanja Bukovčan, doc.
Povjerenik za kvalitetu
dr.sc. Krešimir Pavlina, izv. prof.
Satničarka
Tina Horvat

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, v. pred. A004 +385914466888 amindolj@ffzg.hr

Naziv Šifra
Didaktika (NM) 120083
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101
Proizvodnja govora (NM) 120104
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sociologija obrazovanja (NM) 120102
Sustavna pedagogija (NM) 120085