Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
sri 10 - 11.30h
Soba
C-304
Telefon
01/6120-380
E-mail
ahuic@ffzg.hr

Aleksandra Huić diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Od 2004. – 2008. godine radi kao stručna suradnica u Centru za psihodijagnostičke instrumente (današnji Centar za primjenjenu psihologiju), a u listopadu 2008. zapošljava se kao znanstveni novak na Katedri za socijalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju FFZG. Krajem 2012. godine stječe stupanj doktorata znanosti, te u veljači 2013. godine napreduje u zvanje višeg asistenta. 2014. godine stječe i stupanj znanstvenog suradnika.
Od 2017. radi kao docentica na Katedri za školsku psihologiju (a neko vrijeme i na Katedri za razvojnu psihologiju).
Usavršavala se iz područja metodike visokoškolske nastave, pohađala je ljetnu školu Europskog udruženja za socijalnu psihologiju, završila je nekoliko radionica iz naprednih statističkih obrada podataka, te veći broj seminara i radionica na temu psihološkog savjetovanja. Ko-autorica je nekoliko preventivnih programa baziranih u školama. Stručna edukatorica u više programa metodike visokoškolske nastave.
Do sada je sudjelovala u radu dvadesetak znanstvenih projekata, od čega jedan projekt Hrvatske zaklade za znanost, desetak domaćih i međunarodnih projekata, te više razvojno - tehničkih projekta, uključujući TEMPUS, TUNING, HKO i ESF projekte. Interdisciplinarno surađuje sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Studijskim centrom socijalnog rada, te Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom. Bila je suvoditeljica XVII. i XXIV. Ljetne psihologijske škole, te je mentor-savjetovatelj u većem broju studentskih istraživačkih projekata. Radila je i kao savjetovateljica u Savjetovalištu za studente FFZG. Aktivno se angažira i u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, te se bavi i aktivnostima popularizacije znanosti u sklopu PsihoFesta i Znanstvenog Piknika.
Članica je Hrvatske psihološke komore. Jedna je od dobitnica Državne nagrade za znanost u kategoriji popularizaciji za 3. PsihoFest – festival psihologije (2015).

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 (De)motivirajući stilovi poučavanja visokoškolskih nastavnika: antecedenti i validacija modela Voditelj
2020 - 2023 Fostering the Rights to Education in Europe for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Questioning Youth Suradnik
2020 - 2021 Istraživanje psihološke dobrobiti i radne uspješnosti nastavnika i ravnatelja za vrijeme pandemije COVID-19 Suradnik
2020 - 2021 Uloga nastavnika te pristupa poučavanju i vrednovanju znanja u podložnosti učenika iluziji proporcionalnosti Suradnik
2020 - 2023 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Suradnik
2020 - 2024 Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva Suradnik
2019 - #MI MOŽEMO JEDNAKO Djeca i mladi protiv stereotipa o ženama i muškarcima Suradnik
2019 - 2020 Participacija djece iz ranjivih skupina Suradnik
2018 - 2020 Participacija djece u školi Suradnik
2017 - 2017 Mediji i nezadovoljstvo tijelom kod adolescentica i adolescenata Suradnik
2016 - 2019 Regulatory focus, commitment, and romantic relationship maintenance Voditelj
2015 - 2020 Dehumanization of gay couples and consensually nonmonogamous couples Suradnik
2015 - 2016 Razvoj novog modela komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska psihološka komora (redovni član)
  • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (redovni član)
  • Povjerenstva za praćenje provedbe državne mature u ak. god. 2019/2020, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  • Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju eksperimentalnog programa „Škola za život“, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
  • 2019. PsihoFest - festival popularizacije psihologije, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
  • 2017. PsihoFest - festival popularizacije psihologije, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
Nagrade i priznanja
  • 2015. Državna nagrada za znanost u kategoriji popularizacija znanosti za PsihoFest – festival popularizacije psihologije kao znanosti

Opis znanstvene djelatnosti
Aleksandra Huić bavi se stavovima i očekivanjima nastavnika, te odrednicama kvalitete poučavanja nastavnika. Poseban interes leži u podrčju dječjih prava, poglavito prava na participaciju, te ostvarivanja dječjih prava na participaciju u školskom kontekstu. Istražuje i teme rodne jednakosti te jednakosti na temelju seksualne orijentacije u školskom sustavu, ali i šire. Prijašnji interesi kretali su se u području istraživanja različitih vrsta intimnih odnosa. Zanimaju ju i rizična ponašanja adolescenata, poput kockanja i igranja video igara.
Do sada je objavila dvadesetak znanstvenih i stručnih radova, te podnijela oko stotinjak priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Recenzentica je za časopise Review of Psychology, Kriminologija i socijalna integracija, Suvremena psihologija, Revija za socijalnu politiku, Socijalna ekologija, Život i škola, Revija za sociologiju, Primenjena Psihologija, Socijalna psihijatrija, Strani jezici, Psihologijske teme, Društvena istraživanja, Psicologia – Revista de Associação Portuguesa de Psicologia, Annals of Psychiatry and Mental Health, International Gambling Studies, Journal of Gambling Studies, Journal of Gender Studies, Journal of LGBT Youth, Journal of Social and Personal Relationships, Men and Masculinities, Psychology and Sexuality.