Naziv
Lire Quignard (Čitanje Quignarda)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
5
Šifra
97210
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Jednosemestralni kolegij posvećen upoznavanju s djelom suvremenog francuskog pisca Pascala Quignarda u kontekstu promjena poetike u XX. stoljeću. Roman i transformacije romana. Hibridne forme: traktat, ogled. Fragment i naracija. Književnost i druge umjetnosti: glazba, slikarstvo.
Sadržaj
 1. uvod u strukturu kolegija -status quaestionis
 2. esej: Ecrits de l'ephemère/Spisi efemernosti
 3. esej II: Le nom au bout de la langue/Ime na vrhu jezika
 4. traktat I: Rhétorique spéculative/Spekulativna retorika
 5. traktat II: Petits traités/Mali traktati
 6. priča: L'Enfant au visage couleur de la mort/Dijete s licem boje smrti
 7. fragment I: Une gêne technique à l'égard des fragments/Tehnička nelagoda spram fragmenata
 8. fragment II: Le lecteur/Čitatelj
 9. roman I: Tablettes de buis d'Apronenia Avitia/Tisove tablice Apronenije Avitije
 10. roman: II: Vie secrète/Tajni život
 11. roman: II: Vie secrète/Tajni život; Lecons de solfège et de piano/ Satovi solfeđa i klavira
 12. hibrid: esej/roman/priča/traktat/fragment: Dernier royaume/Konačna kraljevstva
 13. komentar I: slika i tekst: Nuit sexuelle
 14. komentar II: glazba i tekst: Haine de la musique/Mržnja spram glazbe
 15. zaključci

Ishodi učenja
 1. poznavanje djela Pascala Quignarda
 2. analiza književnog teksta
 3. poboljšanje jezične kompetencije
Metode podučavanja
analize unaprijed pripremljenih odlomaka; diskusije
Metode ocjenjivanja
Redovno pohađanje i praćenje nastave te sudjelovanje na seminarima i obavljanje obveza vezanih uz kolegij: 1. pomno čitanje 100 stranica teksta; 2. seminarski rad

Obavezna literatura
 1. izabrani odlomci i tekstovi Pascala Quignarda
 2. D. Rabaté, Pascal Quignard. Etude de l'oeuvre, Paris 2008.
 3. A. Marchetti (ed), Pascal Quignard. La mise au silence, Seyssel 2000.
Dopunska literatura
 1. P. Bonnefils, D. Lyotard (edd), Pascal Quignard, figures d'un lettré, Paris 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij