Naziv
Metafizika - seminar: Aristotel, Metafizika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184198
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Kako bi se stvorile pretpostavke za razumijevanje Aristotelove Metafizike uvodno će se razmotriti problematika nastanka i (ne)jedinstva četrnaest Aristotelovih rasprava koje danas poznajemo objedinjene pod naslovom Metafizika. Na toj podlozi, u drugom tematskom krugu, pristupit će se izučavanju temeljnih filozofijskih problema koje pronalazimo u pojedinim knjigama Metafizike. U završnom krugu rasprave, kako bi se stekao pregled nad Aristotelovom Metafizikom, sagledat će se neki od pokušaja njezina tumačenja, pri čemu će u prvom planu biti komentari Tome Akvinskoga te Heideggerova interpretacija Aristotela.
Sadržaj
 1. Upoznavanje. Uvodne napomene o ciljevima kolegija i načinu rada. Kratak opis osnovne ideje i svrhe kolegija.
 2. Uvođenje u Aristotelov filozofijski sustav
 3. Aristotelova struktura znanosti i slika svijeta
 4. Uvod u Aristotelovu metafiziku
 5. Metafizika
 6. Knjige „Alfa” i „Mala Alfa”: znanost o prvim principima i uzrocima stvari
 7. Nedoumice u knjizi „Beta“
 8. Knjiga „Gamma“: „znanost o biću kao biću“
 9. Knjiga „Delta“: Aristotelov filozofski leksikon
 10. Knjiga „Epsilon“: nekoliko napomena o pojmu istine
 11. Problem supstancije: knjige „Zeta“, „Eta“ i „Theta“
 12. Knjiga „Iota“: jedinstvo i identitet. Knjiga „Kappa“
 13. Knjiga „Lambda“: Aristotelova teologija
 14. Knjige „Mu“ i „Nu“: Aristotelova filozofija matematike
 15. Interpretacije Aristotelove Metafizike

Ishodi učenja
 1. Studenti će dobiti temeljna i kritička znanja o temeljnim metafizičkim kategorijama.
 2. Studenti će kroz diskusiju moći kritički preispitati temeljne metafizičke kategorije iznesene u predavanjima.
 3. Studenti će naučiti temeljne metafizičke postulate i usporediti ih s postojećim materijalnim i tehničkim razumijevanjem svijeta.
 4. Studenti će moći održati izlaganja kojima će analizirati neku od metafizičkih pozicija i kritički je preispitati.
 5. Studenti će moći razviti kritičko mišljenje prema prihvaćenim metafizičkim pozicijama, ali i onima suprotnima metafizici.
Metode podučavanja
Predavanje, rasprava, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Studentska evaluacija, evaluacija seminarskih referata.

Obavezna literatura
 1. Aristotel, Metafizika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1992.
 2. Pavel Gregorić, Filip Grgić (ur.), Aristotelova Metafizika. Zbirka rasprava, Zagreb: Kruzak, 2003.
 3. Damir Barbarić (ur.), Aristotel i Aristotelizam, Zagreb: Matica hrvatska, 2003.
 4. Toma Akvinski, O filozofiji : tumačenje Aristotelove Metafizike, Zagreb, 1974.
Dopunska literatura
 1. Hans-Georg Gadamer, Početak filozofije, Zagreb: „Biblioteka Scopus“, 2000.
 2. Joachim Ritter, Metafizika i Politika. Studije o Aristotelu i Hegelu, Zagreb: Informator, 1987.
 3. Jonathan Barnes (ur.), The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
 4. Richard Sorabji (ur.), Aristotle Transformed. The Ancient Commentators and Their Influence, London: Duckworth, 1990.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar