Naziv
Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
160755
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
5
Auditorne vježbe
55

Cilj
Cilj predmeta je osposobiti studente za pripremu i provođenje individualne slušno-govorne rehabilitacije.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje o individualnoj rehabilitaciji po VT sistemu
 2. Praksa u predškolskom odjelu
 3. Praksa u predškolskom odjelu
 4. Praksa u predškolskom odjelu
 5. Praksa u predškolskom odjelu
 6. Praksa u predškolskom odjelu
 7. Praksa u predškolskom odjelu
 8. Ogledni sat u predškolskom odjelu i analiza
 9. Praksa u školskom odjelu
 10. Praksa u školskom odjelu
 11. Praksa u školskom odjelu
 12. Praksa u školskom odjelu
 13. Praksa u školskom odjelu
 14. Praksa u školskom odjelu
 15. Ogledni sat u školskom odjelu i analiza

Ishodi učenja
 1. Identificirati različite tipove slušne i govorne patologije
 2. Analizirati dossier pacijenta i isplanirati odgovarajuću rehabilitaciju
 3. Valorizirati napredak pacijenta te po potrebi redizajnirati plan rehabilitacije
 4. Predvidjeti tijek rehabilitacije pojedinog pacijenta
 5. Izabrati odgovarajuće postupke kod pacijenata s ugrađenom umjetnom pužnicom
 6. Izabrati odgovarajuće postupke ovisno o uzrastu i okruženju pacijenta
 7. Ovisno o pacijentu identificirati probleme rada u grupi i preispitati odabrane rehabilitacijske postupke
Metode podučavanja
Predavanje, hospitacije, praktičan rad, rasprava i analiza
Metode ocjenjivanja
Ogledni sati - po jedan u vrtiću i školi, dnevnik hospitacija, pisana priprema

Obavezna literatura
 1. Guberina, P. (2010). Govor i čovjek: Verbotonalni sistem. Zagreb: Art trezor
 2. Radovančić, B. (1995). Osnove rehabilitacije slušanja i govora. Zagreb: Fakultet za defektologiju, Savez organizacija osoba oštećena sluha Hrvatske
Dopunska literatura
 1. Radni materijali koji se dijele studentima uz vježbe i praksu.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij